Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Novo Miloševo - Beodra

Železnička stanica Beodra u Novom Miloševu nalazi se na pruzi Kikinda - Zrenjanin.

Novo Miloševo nastalo je nakon Drugog svetskog rata, spajanjem naselja Beodra i Karlovo (Dragutinovo). Novo mesto nazvano je po partizanu Milošu Popovu.

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

U vreme izgradnje pruge Beodra i Karlovo bila su samostalna naselja. Upravo zato, u današnjem Novom Miloševu postoje dve železničke stanice. Jedna je u Beodri, prema Novom Bečeju, druga je u Karlovu, prema Kikindi. (cela priča o Beodri)

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Glavni ulaz na železničku stanicu Beodra u Novom Miloševu

Prvi voz u železničku stanicu Beodra u Novom Miloševu došao je 8. jula 1883. godine, kada je puštena u saobraćaj železnička pruga Kikinda - Zrenjanin.

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Železnička stanica Beodra

Poslednjih godina stanicom najčešće prolaze kargo vozovi. Putnički saobraćaj sveden je na nekoliko polazaka za Novi Bečej, Kikindu i Suboticu, pa se putnici na staničnom peronu retko sreću.

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Peron železničke stanice Beodra

Zbog smanjenog saobraćaja na stanici nema stalno dežurnog železničkog osoblja.

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Panorama železničke stanice Beodra

Pre nekoliko godina urađena je rekonstrukcija koloseka prema Novom Bečeju i Kikindi.

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Koloseci u pravcu stanice Novi Bečej

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Pružni pravac prema Kikindi

Moguće je da će se nakon modernizacije vojvođanske železničke mreže i uz novi red vožnje putnici vratiti na železničku stanicu u Beodri.

Železnička stanica Novo Miloševo (Beodra)

Glavni ulaz na železničku stanicu Beodra u Novom Miloševu

 


Zahvaljujem se: