Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Banata

Pruga Vršac - Jasenovo

Priče o najstarijim prugama u Banatu.

Pruga Vršac - Jasenovo puštena je u saobraćaj 10. jula 1856. godine i jedna je od najstarijih u Banatu. Duga je oko 20km i povezala je Vršac sa Belom Crkvom i Bazijašom na Dunavu u Rumuniji.

Glavni ulaz u železničku stanicu Vršac

Železnička stanica Vršac

Putnički saobraćaj za Jasenovo i Belu Crkvu zvanično je obustavljen 2016. godine. Pruga je proglašena za prugu van eksploatacije i delimično je demontirana.

Austrougarska oznaka pruge je: 345.