Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Srpska Crnja od vremena kolonizacije i posle

Srpska Crnja osnovana je početkom XVIII veka. Vremenom smenjivale su se države i stanovnici. U Srpskoj Crnji Đura Jakšić izabrao je da umesto bogatog trgovca, bude slikar i pesnik.

Srpska Crnja

Srpska Crnja

Srpska Crnja nalazi se na samoj granici Srbije i Rumunije. Od početka XVIII veka teritorija Srpske Crnje menjala je države i vlasnike. Posle svake promene, aktuelni vlasnik sprovodio je svoju politiku kolonizacije stanovništva. Naseljavani su Nemci, Mađari, Srbi i Rumuni. Grupisali su se po osnovu nacionalne pripadnosti. Imali su zasebna naselja, izgrađena na vlastelinkom posedu. Današnja Srpska Crnja, geografski i administrativno, nastala je 1945. godine, kada je izvršeno spajanje i razgraničenje postojećih naselja.

Nakon svakog rata nove vlasti sprovodile su nove nacionalizacije i agrarne reforme. Posle Prvog svetskog rata pretežno su naseljavani dobrovoljci u srpskoj vojsci. Proces kolonizacija trajao je do tridesetih godina. Kada se završio Drugi svetski rat, naseljavani su borci i stanovnici ostalih delova Jugoslavije.

Srpska Crnja - Saobraćajna tabla na ulazu u Srbiju i pogranični magacini

Saobraćajna tabla na ulazu u Srbiju i pogranični magacini

Primenjujući pravila i praksu izgradnje i preuređenja naselja u XVIII veku, planovi urbanističkog uređenja područja Srpske Crnje urađeni su u periodu 1716-1720. godina. Formirana je topologija mesta, određena je širina ulica, a kuće su postavljene uz regulacionu liniju ulice - ušorene.

Srpska Crnja - Kuća kod graničnog prelaza sa Rumunijom

Kuća kod graničnog prelaza sa Rumunijom (foto: 2013)

Na putu od granice prema centru Srpske Crnje, sačuvani su primeri banatske arhitekture iz perioda između svetskih ratova.

Srpska Crnja - Tradicionalna banatska seoska kuća

Tradicionalna banatska seoska kuća

Fasade su jednostavne, bez dodatnih plastičnih aplikacija. Ponekad je zabat (ili kalkan) izveden s blagim nagoveštajem neobaroka.

Srpska Crnja - Kuća sa izvijenim kalkanom

Kuća sa izvijenim kalkanom

Ulazna vrata prate, još uvek široku, regulacionu liniju ulice. Ulazi su uvučeni, završavaju se ovalnim, ili trapezastim svodom. Dubina ulaza pomaže da se proceni debljina zidova. Po proceni, debljina zidova je oko 50cm.

Srpska Crnja - Banatska kuća sa uvučenim ulazom

Banatska kuća sa uvučenim ulazom

Vlasnici redovno održavaju svoje kuće, retko menjajući prvobitni izgled uličnih fasada. Izmenjena je samo nekadašnja boja fasada. Tradiciolnu belu, zamenile su različite pastelne boje.

Srpska Crnja - Lepa obnovljena banatska kuća

Lepa obnovljena banatska kuća

U periodu posle Prvog svetskog rata otpočela je intenzivnija elektrifikacija. Tako je 1930. godine vođen spor između verskih vlasti i opštine Srpska i Nemačka Crnja. Predmet spora bila je izgradnja električne centrale u Srpskoj i Nemačkoj Crnji. Naime, udružene verske vlasti smatrale su da će električna centrala "da ometa potreban mir za bogosluženje jer je mesto za centralu određeno u centru sela, blizu crkve". Čini se da je elekrična centrala ipak izgrađena, o čemu svedoči dosije "Nadzorničkog lista" iz 1947. godine.

Đura Jakšić u Srpskoj Crnji

Đura Jakšić (1832-1878) rođen je 8. avgusta 1832. godine. Po nekim podacima, za mesto rođenja navodi se Karlovo (kasnije Dragutinovo, a danas Novo Miloševo).

Srpska Crnja - Spomen-muzej Đure Jakšića u Srpskoj Crnji

Srpska Crnja - Spomen-muzej Đure Jakšića u Srpskoj Crnji

Spomen-muzej Đure Jakšića u Srpskoj Crnji

Sačuvana i obnovljena rodna kuća Đure Jakšića danas je spomen-muzej.

Srpska Crnja - Banatska kuća porodice Đure Jakšića

Banatska kuća porodice Đure Jakšića

Srpska Crnja - Spomen-ploča na rodnoj kući Đure Jakšića

Spomen-ploča na rodnoj kući Đure Jakšića

Sećajući se Đure Jakšića, u septembru 1932. godine formiran je Odbor za obeležavanje stogodišnjice rođenja Đure Jakšića, a pozivnice za proslavu upućune su načelnicima Dunavske banovine. Dvadeset godina kasnije, 1952. godine, u parku u centru Srpske Crnje, otkriven je spomenik Đuri Jakšiću.

Srpska Crnja - Spomenik Đuri Jakšiću

Spomenik Đuri Jakšiću u parku u Srpskoj Crnji iz 1952. godine

Crkva svetog Prokopija u Srpskoj Crnji

Pravoslavna crkva u Srpskoj Crnji nalazi se u parku, u centru sela. Po podacima, do kojih se došlo prilikom obnove, crkva svetog Prokopija završena je 1788. godine.

Srpska Crnja - Crkva svetog Prokopija

Crkva svetog Prokopija u Srpskoj Crnji

Deo ikonostasa oslikao je 1853. godine Đura Jakšić.

Srpska Crnja - Carske dveri

Carske dveri

Srpska Crnja - Ikonostas u crkvi svetog Prokopija

Ikonostas u crkvi svetog Prokopija u Srpskoj Crnji

Slobodnog duha, kakav je bio, Đura je umesto trgovaca, postao pesnik i slikar. Tako je na ikonama, likove svetaca predstavio portretima osoba iz svog okruženja.

Srpska Crnja - Bogorodičin tron u crkvi svetog Prokopija

Bogorodičin tron u crkvi svetog Prokopija u Srpskoj Crnji

Srpska Crnja - Ikonostas u crkvi svetog Prokopija

Ikonostas u crkvi svetog Prokopija u Srpskoj Crnji

Rekonstrukciju fasade i zvonika crkve uradio je 2011. godine Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.

Srpska Crnja - Crkva svetog Prokopija

Crkva svetog Prokopija u Srpskoj Crnji

Dvorac Nojhauzen

Prvi objekat, na putu od granice ka centru naselja, je dvоrаc Nojhauzen. Izgradio ga je u periodu 1941-1943. nemački general Franc Nojhauzen (Franz Neuhausen). Dvorac Nojhauzen jedan je od retkih banatskih dvoraca, koji je do danas sačuvao raskoš iz vremena izgradnje.

Srpska Crnja - Dvorac Nojhauzen (Neuhausen)

Srpska Crnja - Dvorac Nojhauzen (Neuhausen)

Dvorac Nojhauzen u Srpskoj Crnji

 


Zahvaljujem se:

Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS i ustanova, koje su pomogle realizaciju projekta.