Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Toba od vremena kolonizacije i posle

Toba je osnovana 1789. godine na grofovskom imanju. Imanje je često menjala vlasnike. Pripadalo je francuskim i italijanskim grofovima i baronima. A kada su prošli ratovi bila je deo nekoliko Jugoslavija.

Toba - Crkva Presvetog Trojstva, izgrađena 1873. godine

Crkva Presvetog Trojstva, izgrađena 1873. godine

Toba (mađ. Tóba) relativno je mlado naselje. Formirano je na posedu grofova iz porodice Feraris, koje su otkupili od Komore. Naseljavanje Mađara počelo je 1789. godine. S obzirom na položaj i vreme nastanka, selo nije ušlo u sastav Banatske vojne granice. Do kraja Prvog svetskog rata vlasnici poseda u Tobi bili su francuski i italijanski grofovi i baroni.

Toba - Ušorene kuće seoskog tipa

Panorama Tobe

Urbanističko uređenje naselja urađeno je po pravilima, koja su primenjivana više od polovine XVIII veka u Banatu. Ulice su propisane širine i seku se pod pravim uglovima. Kuće su ušorene i prate regulacionu liniju ulice.

Toba - Seoski ambijent

Seoska raskrsnica

U selu još uvek postoje prepoznatljive, banatske kuće, sazidane između dva rata. Fasada je jednostavna, sa malo plastičnih aplikacija, najčešće u formi klasičnih, neogrčkih stubova. Kalkani su malo izvijeni, tek da nagoveste uticaj neobarok.

Toba - Tradicionalna banatska seoska kuća

Lep primer tradicionalne banatske kuće

Zanimljivi su ulazi u kuće. U odnosu na fasadu uvučeni su za debljinu zida i završavaju se polukružno. Od trotoara su izdignuti za nekoliko stepenika.

Toba - Kuća seoskog, banatskog tipa

Primer kuće seoskog tipa u Tobi

Vrata su ponekad izrezbarena. Kod starijih i luksuznijih vrata, postoji dekorativni deo u obliku lepeze. Na osnovu ulaza, procenjena debljina zidova je oko 50cm.

Toba - Dekorisana kućna vrata

Dekorisana vrata kuće u Tobi

U prošlim vremenima kapije najčešće su dekorisane delovima od kovanog gvožđa. Zastupljeni su apstraktni oblici, a ređe i floralni motivi.

Toba - Lepa kapija sa delovima od kovanog gvožđa i cvetnom aplikacijom

Lepa kapija sa delovima od kovanog gvožđa i cvetnom aplikacijom

Najveći broj sačuvanih kuća u Tobi su jednostavne kuće seoskog tipa. Jedna od lepih kuća varškog tipa u Tobi postavljena je uz ulicu po dužini, oko prozora je plastika, u formi okvira.

Toba - Kuća varoškog tipa

Kuća varoškog tipa u Tobi

Javni objekti

Planovi osnivanja i urbanizacije banatskih sela iz XVIII veka obavezno su uključivali javne objekte, namenjene zadovoljenju obrazovnih, kulturnih i verskih potreba. Koje će škole i crkve da se grade zavisilo je od nacionalne pripadnosti stanovništva. Većina stanovništva Tobe bila je katoličke veroispovesti. Posle izgradnje manje kapele, 1873. godine završena je postojeća katolička crkva Presvetog Trojstva.

Toba - Katolička crkva Presvetog Trojstva

Katolička crkva Presvetog Trojstva u Tobi

Crkva je izgrađena u neogotičkom stilu, sa visokim tornjem, oštrim i strogim oblicima.

Toba - Katolička crkva Presvetog Trojstva

Ulaz u crkvu Presvetog Trojstva u Tobi

Ispred crkve je krst, koji su donirao 1922. godine Janoš Varga sa porodicom.

Donirani krst na ulazu u crkvu Presvetog Trojstva u Tobi

Donirani krst na ulazu u crkvu Presvetog Trojstva u Tobi

Po završetku Drugog svetskog rata, istovremeno sa obnovom zemlje, privrede i poljoprivrede, radilo se na obrazovanju seoskog stanovništva. Tako je Prvi petogodišnji plan predviđao izgradnju oko 1500 zadružnih domova, koji bi trebalo da budu centri opismenjavanja, kulturnog i političkog života sela. Korišćeni su tipski projekti, prilagođeni okruženju, raspoloživim materijalima i zanatskim veštinama meštana. Jedan od zadružnih domova sagrađen je i u Tobi.

Ovih godina najveći broj nekadašnjih zadružnih domova je oronuo, neki su porušeni, a retke meštani održavaju i koriste. Stanovnici Tobe, međutim, još uvek čuvaju i koriste svoj dom.

Toba - Zadružni dom

Zadružni dom u Tobi

U centru Tobe, 7. jula 1985. godine, otvoren je spomen-park, posvećen stanovnicima Tobe, stradalim u Drugom svetskom ratu.

Toba - Spomen-park

Spomen-park u Tobi

Na obelisku je ploča, s imenima žrtava. Previše za jedno malo selo!

Toba - Obelisk sa imenima žrtava iz Drugog svetskog rata

Obelisk sa imenima žrtava

Na putu za Tobu

Toba je od Nove Crnje udaljena oko 7km i desetak minuta vožnje. Na putu prema Tobi je zavetni krst, koji je 1925. godine podigla porodica Antona Šona.

Zavetni krst na putu za Tobu

Zavetni krst na putu za Tobu

U blizini sela je njiva, sa zasadom koji se retko viđa. Reč je proizvodnji semana crnog luka: semenca.

Toba - Njiva sa semenom crnog luka

Semenac - seme crnog luka

Leti je Toba utonula u zelenilo. Osim table s imenom sela, ništa drugo ne nagoveštava početak sela.

Toba - Ulaz u selo

Ulazak u Tobu

 


Zahvaljujem se:

Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS i ustanova, koje su pomogle realizaciju projekta.

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković