Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Farkaždin - Crkva presvete Bogorodice

Pravoslavna crkva presvete Bogorodice u Farkaždinu završena je 1850. godine. Najstariji je sačuvani objekat iz perioda Banatske vojne granice i tadašnjih kolonizacija Farkaždina.

Crkva rođenja presvete Bogorodice u Farkaždinu

Crkva rođenja presvete Bogorodice u Farkaždinu

Pravoslavna crkva presvete Bogorodice u Farkaždinu najstariji je sačuvani objekat u naselju. Crkva je izgrađena za tri godine. Završena je 1850. Obnovljena je u periodu 1995-2008. godine.

Detalj fasade Crkva rođenja presvete Bogorodice u Farkaždinu

Detalj fasade Crkva rođenja presvete Bogorodice

Urbanističko uređenje naselja u periodu Vojne granice i kolonizacije Banata predviđalo je, između ostalog, i izgradnju crkve i škole. Poštujući nacionalnu i versku pripadnost stanovništva, građene su katoličke, rumunske, ili pravoslavne crkve, kao i odgovarajuće škole. S obzirom da je u tim vremenima pretežno stanovništvo u Farkaždinu bilo srpske nacionalnosti, izgrađena je pravoslavna crkva.

Farkaždin, Crkva rođenja Presvete Bogorodice

Crkva rođenja presvete Bogorodice izgrađena je pored seoskog parka

Turbulentna vremena i događaji iz 1848. nisu mimoišla ni Faraždin i srpske graničare. U decembru 1848. graničari su se kod Neuzine, predvođeni narodnim kapetanom Vasom Pekićem, sukobili sa Mađarima. Ishod bitke bio je tragičan. Sa Vasom Pekićem poginulo je stotinak graničara. Sećajući se žrtava, u centru Farkaždina, naspram crkve, podignut je memorijalni krst. (Prošetajte se lepim selom Farkaždinom)

Crkva u Farkaždinu i memorijalni krst

Crkva u Farkaždinu i memorijalni krst

 


Zahvaljujem se:

Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS i ustanova, koje su pomogle realizaciju projekta.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji