Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Glogonj, katolička Crkva svete Ane

Prva katolička crkva u Glogonju izgrađena u periodu Banatske vojne granice, 1775. godine, a sadašnja Crkva svete Ane završena je 1841. godine.

Glogonj - Katolička crkva svete Ane

Katolička crkva svete Ane u Glogonju

Sadašnja katolička Crkva svete Ane u Glogonju izgrađena je 1841. godine.

Glogonj - Crkva Svete Ane

Glavni ulaz u Crkvu svete Ane u Glogonju

Urbanističko uređenje naselja u periodu Vojne granice i kolonizacije Banata predviđalo je, između ostalog, i izgradnju crkava i škola. Poštujući nacionalnu i versku pripadnost stanovništva, građene su katoličke, rumunske i pravoslavne crkve.

Glogonj - Crkva Svete Ane

Glogonj, Crkva svete Ane

Tako je katolička crkva Sveta Ana izgrađena na početku kolonizacije 1775, a pravoslavna crkva izgrađena je 1806. Prvobitne crkve nisu ostale, ali su sagrađene nove: katolička Crkva svete Ane i pravoslavna Crkva svetih apostola Petra i Pavla.

Glogonj - Crkva Svete Ane

Panorama Glogonja sa Crkvom svete Ane

Crkve su sagrađene u blizini, pa zajedno čine prepoznatljivu panoramu Glogonja. (Pročitajte celu priču o lepom selu Glogonj)

Pravoslavna Crkva svetih apostola Petra i Pavla i katolička Crkva svete Ane

Pravoslavna Crkva svetih apostola Petra i Pavla i katolička Crkva svete Ane

 


Zahvaljujem se:

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji