Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Idvor, Crkva presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva presvete Bogorodice u Idvoru završena je 1803. godine, a krajem 1854. u crkvi je kršten Mihajlo Pupin.

Idvor, Srpska pravoslavna crkva presvete Bogorodice iz 1803.

Srpska pravoslavna crkva presvete Bogorodice iz 1803.

Srpska pravoslavna crkva presvete Bogorodice u Idvoru završena je 1803. godine.

Crkva presvete Bogorodice u Idvoru

Crkva presvete Bogorodice u Idvoru

Cela fasada Crkve presvete Bogorodice u Idvoru dekorisana je bogatom plastikom. S obzirom da je izgrađena u periodu promena arhitektonskih stilova, zastupljeni su elementi odlazećeg postbaroka i dolazećeg klasicizma.

Srpska pravoslavna crkva u Idvoru

Srpska pravoslavna crkva iz 1803.

Crkva presvete Bogorodice u Idvoru proglašena je za nepokretno kulturno dobro sa svojstvima spomenika kulture.

Idvor - Crkva presvete Bogorodice

Crkva presvete Bogorodice u Idvoru

Crkva presvete Bogorodice deo je Memorijalnog kompleksa Mihajla Pupina u Idvoru. (Priča o Pupinovom Idvoru)

Spomenik Radislavu Lasičkom i Živi Vukosavljevu u porti crkve u Idvoru

Spomenik Radislavu Lasičkom i Živi Vukosavljevu u porti crkve u Idvoru

 


Zahvaljujem se:

Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS i ustanova, koje su pomogle realizaciju projekta.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji