Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Batajnica

Železnička stanica Batajnica, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Batajnica

Železnička stanica Batajnica

 

Peroni železničke stanice Batajnica

Peroni železničke stanice Batajnica

 

Peroni železničke stanice Batajnica

Peroni železničke stanice Batajnica

Stanični koloseci

Koloseci na uslasku u stanicu iz pravca Nove Pazove

Koloseci na uslasku u stanicu iz pravca Nove Pazove

 

Šine za rekonstrukciju pruge

Šine za rekonstrukciju pruge

 

Dolazni koloseci iz pravca Nove Pazove

Dolazni koloseci iz pravca Nove Pazove

 

Dolazni koloseci iz pravca Nove Pazove

Dolazni koloseci iz pravca Nove Pazove

 

Slepi kolosek

"Slepi kolosek"

 

Graničnik na slepom koloseku

Graničnik na "slepom koloseku"

 

Pružne skretnice i signalizacija

Skretnica broj 30.

Skretnica broj 30.

 

Skretnica broj 31.

Skretnica broj 31.

 

Skretnica broj 36.

Skretnica broj 36.

 

Skretnica broj 36.

Skretnica broj 36.

 

Skretnica broj 37.

Skretnica broj 37.

 

Skretnica broj 37.

Skretnica broj 37.

 

Pružna signalizacija

Pružna signalizacija

 

Pružni telefon

Pružni telefon

Prateći železnički objekti

Železnička stambena zgrada

Železnička stambena zgrada (foto: Rifat Kulenović)

 

Železnička stambena zgrada

Železnička stambena zgrada (foto: Rifat Kulenović)

 

Železnička stambena zgrada

Železnička stambena zgrada (foto: Rifat Kulenović)

 

Stari stanični magacin

Stari stanični magacin

Panorama železničke stanice u Adrovcu

Panorama železničke stanice u Batajnici

Izgradnja nove stanične zgrade

Ulaz u novu staničnu zgradu

Ulaz u novu staničnu zgradu (foto: Rifat Kulenović)

 

Izgradnja nove stanične zgrade

Izgradnja nove stanične zgrade (foto: Rifat Kulenović)

 


Zahvaljujem se: