Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Ralja

Železnička stanica Ralja, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Ralja

Železnička stanica Ralja

 

Prilazni put do železničke stanice Ralja

Prilazni put do železničke stanice Ralja

 

Stari stanični objekat

Stari stanični objekat

 

Zgrada železničke stanice u Ralji

Zgrada železničke stanice u Ralji

 

Dolazni koloseci iz pravca Ripnja

Dolazni koloseci iz pravca Ripnja

 

Slepi kolosek

Slepi kolosek

 

Panorama stanice Ralja

Panorama stanice Ralja

 

Otpravnica vozova na železničkoj stanici u Ralji

Otpravnica vozova na železničkoj stanici u Ralji

 

Peron železničke stanice Ralja

Peron železničke stanice Ralja

 

Stanična tabla, prepoznatljiv sat i zvona

Stanična tabla, prepoznatljiv sat i zvona

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Tehnička kola

Tehnička kola

 

Kargo voz

Kargo voz

 

Spomenik pružnom radniku Milosavu Vlajiću, koji je od 1941. do 1943. godine vršio diverzije na pruzi

Spomenik pružnom radniku Milosavu Vlajiću, koji je od 1941. do 1943. godine vršio diverzije na pruzi

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Panorama železničke stanice Ralja

Panorama železničke stanice Ralja

 


Zahvaljujem se: