Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Braljina

Železnička stanica Braljina, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Braljina

Železnička stanica Braljina

 

Službeni sat i peronska zvona

Službeni sat i peronska zvona

 

Peron železničke stanice Braljina

Peron železničke stanice Braljina

 

Železnička stanica Braljina

Železnička stanica Braljina

 

Stanični objekti

Stanični objekti

 

Panorama stanice Braljina

Panorama stanice Braljina

 

Stanični objekat kraj slepog koloseka

Stanični objekat kraj slepog koloseka

 

Stanični objekat

Stanični objekat

 

Okolina stanice

Okolina stanice

 

Pružni prelaz bez branika

Pružni prelaz bez branika

 

Napuštena stražarska kućica

Napuštena stražarska kućica

 


Zahvaljujem se: