Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Vitkovac

Železnička stanica Vitkovac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Vitkovac

Železnička stanica Vitkovac

 

Blagajna i čekaonica stanice u Vitkovcu

Blagajna i čekaonica stanice u Vitkovcu

 

Izlaz na peron

Izlaz na peron

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Panorama železničke stanice u Vitkovcu

Panorama železničke stanice u Vitkovcu

 

Zgrada železničke stanice Vitkovac

Zgrada železničke stanice Vitkovac

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Pružni prelaz pored stanice

Pružni prelaz pored stanice

 

Saobraćajna signalizacija na pružnom prelazu

Saobraćajna signalizacija na pružnom prelazu

 


Zahvaljujem se: