Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Donji Ljubeš

Železnička stanica Donji Ljubeš, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Donji Ljubeš

Železnička stanica Donji Ljubeš

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Panorama okoline stanice

Panorama okoline stanice

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Orijent ekspres

Stanična zgrada

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Stanična česma

Stanična česma

 


Zahvaljujem se: