Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Mezgraja

Železnička stanica Mezgraja, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Mezgraja

Železnička stanica Mezgraja

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Naziv stanice

Naziv stanice

 

Zgrada železničke stanice u Mezgraji

Zgrada železničke stanice u Mezgraji

 

Dolazni koloseci iz pravca Supovačkog Mosta

Dolazni koloseci iz pravca Supovačkog Mosta

 

Peron železničke stanice Mezgraja

Peron železničke stanice Mezgraja

 

Okolina železničke stanice u Mezgraji

Okolina železničke stanice u Mezgraji

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Ulaz na železničku stanicu Mezgraja

Ulaz na železničku stanicu Mezgraja

 


Zahvaljujem se: