Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

PROJEKTI, IZLOŽBE, DOKUMENTARNE REPORTAŽE, STRUČNI RADOVI

Stručni radovi


 

ORIGINAL PAPER - REPRINT

TEHNIČKO, ARHITEKTURSKO I INDUSTRIJSKO NASLEĐE NA PRUZI ŠID - DIMITROVGRAD

Apstrakt. Srpska železnica Šid – Dimitrovgrad završena je krajem XIX veka. I pored povremenih rekonstrukcija i tehnoloških dogradnji i dalje je u funkciji. Geografski položaj železničke trase i istorijski kontekst u vreme izgradnje i tokom eksploatacije učinili su da je pruga prevazišla lokalni značaj i postala važan koridor evropske železničke mreže. Poslednjih godina u toku je strateška modernizacija železničke mreže Srbije, uključujući i prugu Šid - Dimitrovgrad. Zato smo sproveli istraživanje preostalog industrijskog nasleđa duž pruge, koje ponekad datira iz vremena izgradnje. Naš cilj bio je da identifikujemo, istražimo i dokumentujemo postojeću arhitekturu železničkih stanica, železničku i tehničku infrastrukturu, kao i industrijsko nasleđe u okruženju pruge. U ovom članku predstavljamo rezultate našeg istraživanja i predlažemo načine za kontinuirano očuvanje vrednog kulturnog, tehničkog i industrijskog nasleđa.

Ključne reči: Voz Orijent ekspres, istorija srpske železnice, železnička infrastruktura, železničko nasleđe.

TECHNICAL, ARCHITECTURAL AND INDUSTRIAL HERITAGE AT THE RAILWAY ŠID - DIMITROVGRAD

Abstract. The Serbian Šid-Dimitrovgrad railway was completed in the late 19th century and is still in use with occasional reconstructions and technological upgrades; it is still in service. The geographical position of the railway route and historical context at the time of construction and during operation made the railway exceed its local significance and become an essential corridor of the European railway network. The strategic modernisation of the Serbian railway system, including the Šid - Dimitrovgrad railway, has been underway in recent years. That is why we have initiated the research of the industrial heritage along the railway, which sometimes dates from the time of construction. Our purpose was to identify, research and document existing railway installations, technical infrastructure, and the industrial heritage surrounding the railway. In this article, we present the results of our research and suggest ways to preserve some of the valuable cultural, technical, and industrial heritage continuously.

Key words: Serbian railways, railway history, railway infrastructure, industrial heritage, Orient Express.

 


Download the full paper from:

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts

Magazine of National Geography, Culture and Tradition - Serbia Plus

Review of the National Center for Digitization

eLibrary of Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts