Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Deliblato, Crkva svetog Nikole

Crkva svetog Nikole u Deliblatu izgrađena je 1778. godine, u vreme Banatske vojne granice. Posle više stradanja, današnji, konačni izgled Crkva svetog Nikole dobila je 1886. godine.

Deliblato - barokna crkva Svetog Nikole

Pravoslavna crkva Svetog Nikole u Deliblatu

Kao i većina banatskih crkava iz tog perioda, pravoslavna crkva u Deliblatu ima elemente baroknog arhitektonskog stila.

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Crkva svetog Nikole u Deliblatu sa baroknim tornjem

Crkveno dvorište ograđeno je masivnim zidom, sa izvijenim, stilizovanim baroknim lukovima.

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Ograda Crkve svetog Nikole u Deliblatu

U vreme kolonizacije Banata i Banatske vojne granice javni objekti, uključujući i crkve, građeni su u centru, oko parka, ili vojnog vežbališta. Međutim, crkva u Deliblatu podignuta je na kraju sela.

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Izmešteni položaj crkve iz centra omogućio je da se crkva izgradi na velikom placu. Ovih dana crkvu je okružio veliki, negovani park.

Crkva u Deliblatu

Lep park u dvorištu Crkve svetog Nikole u Deliblatu

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Informativna tabla u dvorištu Crkve svetog Nikole u Deliblatu

Levo od ulaza u dvorište je nekadašnji parohijski dom.

Parohijski dom u dvorištu Crkve svetog Nikole u Deliblatu

Parohijski dom u dvorištu Crkve svetog Nikole u Deliblatu

Izgrađen je po tipologiji varoških kuća iz vremena Banatske vojne granice. Izdvajaju se geometrijski elementi plastike na fasadi i umetnički urađene kapije.

Deliblato - Parohijski dom crkve svetog Nikole

Parohijski dom crkve u Deliblatu

Glavni ulaz u crkvu je na suprotnom, zapadnom delu dvorišta.

Deliblato - Crkva svetog Nikole

Glavni ulaz Crkve svetog Nikole u Deliblatu

U blizini glavnog ulaza je ploča, koja označava grobove Maksima Ivaškovića i njegove supruge Angeline. Preminuli su početkom 1783. godine.

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Grob Maksima i Angeline u porti Crkve svetog Nikole u Deliblatu

Crkva u Deliblatu izgrađena je na uzvišenju, u zapadnom delu sela. Zahvaljujući svojoj visini i posebno visokom tornju, crkva je deo panorama velikog dela Deliblata. (Pročitajte i priču o Deliblatu)

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Pogled na crkvu u Deliblatu preko krovova seoskih kuća

Deliblato - Crkva svetog Nikole

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Crkva svetog Nikole u Deliblatu

Od početka kolonizacije Banata i osnivanja Banatske vojne granice škole i crkve u naseljima građene su na osnovu nacionalne strukture stanovništva. Zadržavajući tu tradiciju, u Deliblatu izgrađena je i rumunska pravoslavna Crkva svete Trojice.

Centar Deliblata

Informativna tabla u centru Deliblata

 


Zahvaljujem se:

Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS i ustanova, koje su pomogle realizaciju projekta.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji