Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Deliblato, Rumunska crkva svete Trojice

Rumunska crkva svete Trojice u Deliblatu

Rumunska crkva svete Trojice u Deliblatu

Rumunska pravoslavna crkva u Deliblatu izgrađena je u periodu od 1925. do 1927. godine. Posvećena je svetoj Trojici.

Deliblato - Rumunska crkva svete Trojice

Rumunska crkva svete Trojice u Deliblatu

Crkva se nalazi u centru Deliblata. (pročitajte i priču o Deliblatu)

Centar Deliblata

Informativna tabla u centru Deliblata

Rumunska crkva uklopila se u panorame Deliblata.

Deliblato - Rumunska crkva svete Trojice

Stogodišnja rumunska crkva i varoška kuća

Panorama Deliblata sa rumunskom crkvom svete Trojice

Panorama Deliblata sa rumunskom crkvom svete Trojice

Od početka kolonizacije Banata i osnivanja Banatske vojne granice škole i crkve u naseljima građene su na osnovu nacionalne strukture stanovništva. Zadržavajući tu tradiciju, u Deliblatu izgrađena je i srpska Crkva svetog Nikole.

 


Zahvaljujem se:

Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS i ustanova, koje su pomogle realizaciju projekta.

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Projekat nema religijski karakter. Predmet projekta isključivo su istorija i sakralna arhitektura.


Crkve i manastiri


Crkve i manastiri u Srbiji

Sakralni objekti u Srbiji