Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Nova Crnja, katolička crkva Sveta Agata

Rimokatolička crkva Svete Agate u Novoj Crnji izgrađena u periodu 1841-1844. godina. Poredeći značaj i koristi za stanovništvo, u Novoj Crnji izgrađena je prvo škola - petnaest godina pre crkve!

Nova Crnja - Rimokatolički župni ured i crkva Sveta Agata

Pogled na crkvu Svete Agate s tornja Vatrogasnog doma u Novoj Crnji

Katolička crkva Svete Agate u Novoj Crnji izgrađena u periodu 1841-1844. godina. Izgradnju crkve finansirali su veleposednici iz tog dela Banata: Zsombolyai, Janovai i Csekonics.

Katolička crkva u Novoj Crnji

Nova Crnja - Rimokatolički župni ured i crkva Svete Agate

Urbanizacija Nove Crnje počela je 1829. godine, po postojećim pravilima uređenja naselja u vreme kolonizacije Banata i Banatske vojne granice. Izuzetan značaj pri planiranju novih naselja i urbanizacije postojećih dodeljen je zadovoljenju socijalnih potreba stanovnika.

Toranj crkve Svete Agate u Novoj Crnji

Toranj crkve Svete Agate u Novoj Crnji

Tako je, već u periodu priprema za naseljavanje Nove Crnje, jedan od prvih javnih objekata bila škola. Izgrađena je 1828. godine, godinu dana pre kolonizacije. Tadašnja škola nije sačuvana. Crkva u Novoj Crnji završena je 1844. godine, petnaest godina posle izgradnje škole!

Katolička crkva u Novoj Crnji

Zapadna fasada crkve Svete Agate u Novoj Crnji

Nova Crnja - crkva Svete Agate

Glavni ulaz u crkvu

Čija će škola i koja crkva da bude izgrađena zavisilo je od nacionalne i verske strukture stanovništva. S obzirom da je većinu činilo stanovništvo mađarske nacionalnosti i katoličke veroispovesti, u Novoj Crnji izgrađena je katolička crkva.

Katolička crkva Svete Agate u Novoj Crnji

Raspeće ispred ulaza u crkvu Svete Agate u Novoj Crnji

Raspeće ispred ulaza u crkvu Svete Agate u Novoj Crnji

Na osnovu raspoloživih izvora, matične knjige vode se od 1830. godine, a jezik bogoslužja je mađarski. (Pročitajte i priču o lepoj Novoj Crnji)

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji