Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Dobro Polje, Crkva vaznesenja Gospodnjeg

Crkva u Dobrom Polju izgrađena je 1860. godine. Izdržala je sve dobropoljske mećave i vojske, koje su prolazile Dobrim Poljem.

Crkva u Dobrom Polju kod Crne Trave

Crkva u Dobrom Polju kod Crne Trave

Crkva vaznesenja Gospodnjeg u Dobrom Polju izgrađena je 1860. godine. Nalazi se u centru sela, na zaravni sa koje se širi pogled na razbacane crnotravske mahale.

Crkva u Dobrom Polju, Crna Trava

Detalj fasade crkve u Dobrom Polju

Za razliku od crkve, koja je u obliku jednostavnog, pravilnog geometrijskog tela, zvonara je raskošnija i više liči na crkvu od same crkve.

Zvonara crkve u Dobrom Polju

Zvonara crkve u Dobrom Polju

U prošlosti Dobro Polje bilo je jedan od centara crnotravske opštine, a stanovnici ugledni i poznati mnogo dalje od sela. Vremenom, broj stanovnika bio je sve manji. Poslednjih godina u selu, tokom cele godine, živi samo nekoliko stanovnika.

Crkva i zvonara u Dobrom Polju

Crkva i zvonara u Dobrom Polju

Iako su raseljeni, nekadašnji stanovnici Dobrog Polja i njihovi potomci, u selo redovno dolaze. Dokaz je i crkva, koja se godinama redovno održava. (Pročitajte i priču o Dobrom Polju)

Zvonik crkve u Dobrom Polju, Crna Trava

Crkva u Dobrom Polju

 

 

Leti ćete u Dobrom Polju sresti dobre ljudi, dobrodošli ste!


Zahvaljujem se:

  • Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koje je finansijski podržalo projekat "Zaboravljena Srbija - poslednje godine crnotravskih sela".
    (Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS, koje je finansijskim sredstvima podržalo realizaciju projekta)
  • Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Odboru za selo, na podršci;
  • prijatelju Ranđelu Nikoliću (ili samo: Laletu iz Broda), koji je uspeo da nas doveze šumskim i poljskim putevima u Dobro Polje i
  • ljudima iz Dobrog Polja, čije sam selo i lepe kuće fotografisao, nadajući se da neće da mi zamere.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji