Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici, Knjaževac

Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici izgrađena je krajem XIV veka, na vojnom putu od Vidina ka Pirotu. Strogost joj daju barokni tornjevi, a lepotu elementi Moravske škole.

Bogorodičina crkva, Donja Kamenica, Knjaževac

Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici

Donju Kamenicu posetio sam u septembru 2012. godine, putujući knjaževačkim krajem.

U centru sela je čudesna Bogorodičina crkva iz XIV veka.

Srednjevekovna Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici

Srednjevekovna Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici

Podignuta je na staroj vojnoj komunikaciji od Vidina prema Pirotu i dominira panoramom Donje Kamenice.

Donja Kamenica, panorama, Knjaževac

Panorama Donje Kamenice

Po najnovijim istraživanjima, radovi su počeli 1393, a završeni su krajem 1398. godine.

Bogorodičina crkva, Donja Kamenica, Knjaževac

Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici

Crkva je podignuta u stilu baroka, uz izražene elemente Moravske škole.

Barokni tornjevi Bogorodičine crkve, Donja Kamenica, Knjaževac

Barokni tornjevi Bogorodičine crkve u Donjoj Kamenici

Donja Kamenica, Bogorodičina crkva, Knjaževac

Kombinacija baroka i Moravske škole

Strogost crkvi donose barokni tornjevi, a lepotu prijatni detalji Moravske škole.

Bogorodičina crkva, Donja Kamenica, Knjaževac

Donja Kamenica, crkva, Knjaževac

Fasada Bogorodične crkve u Donjoj Kamenici

Ulaz u Bogorodičnu crkvu u Donjoj Kamenici

Ulaz u Bogorodičnu crkvu u Donjoj Kamenici

Nakon proteklih vekova i raznih vojski, koje su prolazile ovim krajevima, crkva je bila značajno oštećena. Uspešno je obnavljana tridesetih godina XX veka, pa krajem pedesetih. Konačno, freske deluju sveže, ističući kreativnost autora.

Freske u Bogorodičinoj crkvi, Donja Kamenica, Knjaževac

Freske u Bogorodičinoj crkvi, Donja Kamenica, Knjaževac

Freske u Bogorodičinoj crkvi, Donja Kamenica, Knjaževac

Freske u Bogorodičinoj crkvi, Donja Kamenica, Knjaževac

Donja Kamenica, Bogorodičina crkva, freske

Sačuvane freske nepoznatih autora u Bogorodičnoj crkvi u Donjoj Kamenici

Sačuvane freske nepoznatih autora u Bogorodičnoj crkvi u Donjoj Kamenici

Sačuvane freske nepoznatih autora u Bogorodičnoj crkvi u Donjoj Kamenici

Unutrašnjost Bogorodične crkve u Donjoj Kamenici

Crkva je, između ostalog, prepoznatljiva po dva tornja, koji joj dodeljuju barokne elemente.

Donja Kamenica, barokni tornjevi, Knjaževac

Barokni tornjevi Bogorodične crkve

Spomenik Crvenoarmejcu iz Drugog svetskog rata, Donja Kamenica, Knjaževac

Spomenik Crvenoarmejcu iz Drugog svetskog rata

Kako stići u Donju Kamenicu

Donja Kamenica nalazi se na oko 15km i oko 25 minuta vožnje od Knjaževca, na putu za Pirot. Lako se stiže, a putovanje sigurno će prijati.

Donja Kamenica, Knjaževac

Na ulasku u Donju Kamenicu

Rado bih ponovo došao u Donju Kamenicu, da posetim crkvu i vidime deo sela, koji nisam video. (Pročitajte i priču o Donjoj Kamenici)

 

 

 


Zahvaljujem se:

  • prijateljima iz Donje Kamenice:  Radici Tasić, Vojkanu Ilenkoviću, Žiki Todoroviću i ostalim stanovnicima Donje Kamenice, čije sam lepe kuće i dvorišta fotografisao, nadajući se da neće da mi zamere;
  • Saši Todoroviću, na uzbudljivoj, ali sigurnoj vožnji, prijatnom druženju i strpljenju;
  • Božidaru Mitroviću iz Knjaževca, na pričama o knjaževačkim selima, ljudima i događajima;
  • Turističkoj organizaciji Knjaževac, koja je organizovala posetu Donjoj Kamenici.