Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Lepena, Knjaževac

Ako prolazite kroz Lepenu, zastanite i popričajte s meštanima. Ili, nekog lepog dana krenite biciklom baš za Lepenu. Prijaće i vožnja i tišina u selu.

Drvoseče, Lepena, Knjaževac

Lepena, drvoseče

Lepenu sam posetio u avgustu 2011. godine.

Lepena se nalazi na oko 8km od Knjaževca, na regionalnom putu broj 247, od Knjaževca za Boljevac. Put za Lepenu vodi kroz Kaličinu i Valevac i prolazi dolinom Valjevačke reke i reke Lepene. Predeo deluje pitomo, a po okolnim poljima sve ratarske kulture. Na potesima Gorica i Grabavnica još uvek se naziru nekada čuvene plantaže oblačinske višnje. Po poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, Lepena ima 137 stanovnika i 49 domaćinstava.

Dom kulture, Lepena, Knjaževac

Lepena, Dom kulture

Šetnja kroz Lepenu

Lepena je oduvek bila malo selo, smešteno duž puta Knjaževac – Boljevac. Nastala je u vreme kada je put bio mnogo važniji i mnogo prometniji, pa su se stanovnici, što zbog plodnih njiva, ili zbog trgovine, spustili iz Selišta na mesto današnje Lepene. Danas se stanovništvo pretežno bavi stočarstvom i ratarstvom. Pre 20-30 godina, u vreme uspona knjaževačkog Džervina, intenzivno se gajila čuvena sorta industrijske višnje: oblačinska višnja. Kako se gasila proizvodnja Džervina, tako su ljudi napuštali Lepenu i selili se u obližnji Knjaževac. Trenutno u Lepeni ima do 40 domaćinstava i oko 70-80 stanovnika. Od tog broja je troje-četvoro dece. Osnovna škola oduvek je bila u obližnjem Valevcu.

Deda i unuk, Lepena, Knjaževac

Lepena, deda i unuk

Povratak ljudi u Lepenu

Za razliku od nekih drugih sela, koje sam posetio u istočnoj Srbiji, u Lepenu se ljudi vraćaju. Uglavnom iz Knjaževca. Neki sa željom da se tu trajno nastane, drugi dolaze povremeno, da bi se bavili svojim baštama i sklonili od gradske gužve. Ovde je svakako prijatnije, posebno leti. A i vidljivi su rezultati. Za početak, obnovljen je Dom kulture i baš lepo izgleda. Kako čujem, radiće se još na uređenju sela. Zato, ako prolazite kroz Lepenu, zastanite malo. Ili, sigurno je prijatna vožnja biciklom. Nema prevelikih uspona, nije daleko od Knjaževca, a lepo je popričati s meštanima, pa navratite.

 

 

U Lepeni žive dobri ljudi, dobrodošli ste!


Zahvaljujem se:

  • Turističkoj organizaciji Knjaževac, koja je organizovala posetu Lepeni;
  • prijatelju Saši Todoroviću, na uzbudljivoj ali sigurnoj vožnji uskim, krivudavim putem za Lepenu, prijatnom druženju i strpljenju;
  • prijatelju Božidaru Mitroviću, na priči i podacima o Lepeni i
  • gospodinu Miroljubu Milenoviću, iz Mesne zajednice Lepena, na priči o selu i meštanima Lepene.