Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Stara Kalna, Knjaževac

Stara Kalna čuva lepe građevine narodne arhitekture prošlih vekova koji, zajedno sa drevnim Carigradskim drumom, čine ambijentalnu celinu.

Lepa narodna arhitektura, Stara Kalna, Knjaževac

Izuzetno lepa narodna arhitektura

Staru Kalnu posetio sam u septembru 2012. godine, putujući knjaževačkim krajem od sela do sela.

Selo je nastalo početkom XVIII veka, kada je 1706. godine crnotravsku Kalnu zahvatila epidemija kuge. Sklanjajući se, stanovnici su se, napuštajući selo, naselili u današnjoj Staroj Kalni. Naselje su osnovali na ogranku tadašnjeg Carigradskog druma.

Drevni Carigradski drum, Knjaževac

Drevni Carigradski drum, Stara Kalna, Knjaževac

Drevnim Carigradskim drumom kroz Staru Kalnu

Posle II svetskog rata, a nakon nagoveštaja da u ovom području ima rude urana, započela je izgradnja novog naselja, sadašnje Kalne. Nova Kalna podignuta je na nekoliko stotina metara od Stare Kalne, na novom putnom pravcu prema Knjaževcu.

Stara Kalna, Knjaževac

Početak sela iz pravca Kalne

Ambijentalna arhitektonska celina Stare Kalne

Zahvaljujući izmeštanju saobraćaja sa bivšeg Carigradskog druma, lepa i autentična, tradicionalna narodna arhitektura Stare Kalne sačekala je sadašnje godine.

Seosko domaćinstvo, Stara Kalna, Knjaževac

Seosko domaćinstvo

Obavezan deo seoskih kuća u Staroj Kalni je trem.

Lepa, stara seoska kuća s tremom, Stara Kalna, Knjaževac

Stara seoska kuća s tremom

Kuće imućnijih žitelja imale su podrum, prizemlje i sprat.

Narodna arhitektura, Stara Kalna, Knjaževac

Narodna arhitektura

Postoje primeri kuća kod kojih je stambenom delu pridodat ambar.

Kuća s ambarom, Stara Kalna, Knjaževac

Kuća s ambarom

Osim trema, pojedine kuće imaju zanimljiv dimnjak, pokriven je crepom i pretpostavljam da je deo kućnog ognjišta, ili badže.

Kuća s tremom i dimnjakom, Stara Kalna, Knjaževac

Seoska kuća s tremom i starim dimnjakom

Tradicionalni trem ima više uloga. Na tremu se sedi, zaklanja ulaz u kuću od kiše, snega i vetrova. U vreme paprika, na tremu su šporet "smederevac" i paprike za pečenje.

Lepa, stara seoska kuća, Stara Kalna, Knjaževac

Višenamenski trem

Seosko dvorište, Stara Kalna, Knjaževac

Seosko dvorište u Staroj Kalni u vreme paprika

Kuća s tremom, Stara Kalna, Knjaževac

Kuća s tremom

Nažalost, dešava se da poneka kuća neće sačekati kraj naredne zime.

Obrušena stara kuća, Stara Kalna, Knjaževac

Obrušena stara kuća

U Staroj Kalni, na nekadašnjem Carigradskom drumu nema mnogo novih kuća. Najčešće se grade u Kalni.

Novije seoske kuće, Stara Kalna, Knjaževac

Novije seoske kuće

Čuvajući tradiciju, postoje novije kuće, građene s tremom, po uzoru na staru narodnu arhitekturu ovog područja.

Novija seoska kuća s tremom, Stara Kalna, Knjaževac

Novija seoska kuća s tremom

Kako doći u Staru Kalnu

Stara Kalna udaljena je od Knjaževca oko 30km i 30 minuta vožnje. Jedan od načina je da se dođe do Kalne, a zatim, nakon nekoliko stotina metara stiže se u Staru Kalnu. Ukoliko želite da prođete delom starog Carigradskog druma, iz pravca Knjaževca skretanje je u Korenatcu, na 25. km od Knjaževca.

 

 

U Staroj Kalni žive dobri ljudi, dobrodošli ste!


Zahvaljujem se:

  • Nastavniku Denčić Branislavu na detaljnim i zanimljivim pričama o selima knjaževačkog Budžaka;
  • meštanima Stare Kalne, čije sam lepe kuće fotografisao i predstavio u ovoj priči, nadajući se da neće da mi zamere;
  • Saši Todoroviću, na uzbudljivoj, ali sigurnoj vožnji uskim, krivudavim putem za stara-kalna, prijatnom druženju i strpljenju;
  • Božidaru Mitroviću iz Knjaževca, na pričama o knjaževačkim selima, ljudima i događajima;
  • Turističkoj organizaciji Knjaževac, koja je organizovala posetu Staroj Kalni.