Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Novi Bečej

Novi Bečej - raskoš prošlih vremena

Novobečejska mesta kreću s keja na Tisi, pa se, podjednako raskošna, šire banatskom ravnicom, sve do Arače i Slanog Kopova.

Bočar (Bocsár) - Novi Bečej

Kapija Bajićevog dvorca s lavovima, Bočar, Novi Bečej

Za Bočar se zna od XIII veka. Velika imanja menjala su vlasnike. Novi vlasnici rušili su stare, a gradili nove, svoje dvorce.

Kumane (Kumán)

Centar sela Kumane, Novi Bečej

Kumane je lepo, banatsko selo. Od kada se preselilo sa obala Tise, u selu vladaju urbanistički, komunalni red i bele ili pastelno okrečene kuće.

Novi Bečej (Törökbecse)

Letnje jutro u Novom Bečeju

Novi Bečej ima Tisu i cvetni Tiski kej. Polazeći od centra, pružaju se ulice, svaka lepša i duža od one prethodne - sve do Vranjeva.

Novo Miloševo (Beodra)

Malo drugačiji pogled na crkvu Marije Magdalene, Novo Miloševo, Novi Bečej

Novo Miloševo zaokružilo je dva mesta: Beodru i Karlovo, u kojima se istorija doživljava kroz snimljene i nesnimljene filmske priče.

Vranjevo - Novi Bečej

Katolička crkva u Vranjevu, Novi Bečej

Vranjevo je ostalo na periferiji Novog Bečeja. Sačuvalo je mir i eleganciju nekadašnje ambijentalne celine i priče o izuzetnim intelektualcima.

 

Raskoš prošlih vremena