Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Krupajsko vrelo, Žagubica

Žagubica - magija homoljskih sela

Tajanstveni izvori, ponori i pećine, legende o hajducima, crna magija, pa bela magija, koja skida crnu magiju.

Bliznak - Žagubica

Prelepa seoska bašta, selo Bliznak, Žagubica

U Bliznaku ljudi su podeljeni. Polovina dugo je već u Evropskoj uniji, pretežno u Austriji. Druga polovina ostala je u selu. I jedni i drugi najviše vole Bliznak.

Breznica - Žagubica

Kuća sa stogodišnjom garancijom, Breznica, Žagubica

Selo Breznica produžilo se duž Brezničke reke, pa dok je reke, dotle je i sela. Na kraju dvorišta, kraj same šume su kuće sa stogodišnjom garancijom.

Izvarica - Žagubica

Tradicionalna kapija od cigala, Izvarica, Žagubica

Izvaricu okružili su reka Mlava i brdo Taoci. Ostavili su dovoljno prostora da se napravi selo, zaseju kukuruz, pšenica i livade s pogledom na selo.

Jošanica - Žagubica

Panorama sela s ružom puzavicom, Jošanica, Žagubica

Jošanica se pomerila s glavnog puta. Kuće s malim, seoskim baštama i vinjagama izmestila je iz centra. A kraj ograda mirišu ruže na slatko.

Krepoljin - Žagubica

Centar Krepoljina, Žagubica

Krepoljin je bio opštinska varoš. Opštine više nema, tu su krepoljinske kafane. A put Petrovac - Žagubica podseća na jedno od vrtoglavih čuda bečkog Pratera.

Krupaja - Žagubica

Panorama Krupaje, Žagubica

U Krupaji smenjuju se kuće s davno izlivenim, betonskim ogradama i kuće dospele iz cele EU. A u centru sela je najiskrenija priča o dedi i unuku.

Laznica - Žagubica

Nove EU kuće, Laznica, Žagubica

Laznica jedno je od većih homoljskih sela. Nove kuće su u sokacima s pogledom na centar. Laznička polja idu sve do Valja kum Peštera.

Lipa (Lipe) - Žagubica

Seoske livade, Lipa, Žagubica

Na mestu, na kome je nastalo selo Lipa, bile su lipe i reka Lipa. Sela više nema. Ostale su lipe i reka Lipa - da se selo ne zaboravi.

Medveđica - Žagubica

Kuće u centru sela, Medveđica, Žagubica

Medveđica je čarobno mesto s livadama, potocima i vodenicom. Možda baš zato, ispod stogodišnjih vinjaga vise bosiljak i neke vrlo čudne travke.

Milanovac i Krupajsko vrelo

Krupajsko vrelo, Milanovac, Žagubica

Milanovac se naselio kraj reke Krupaje, prisvojivši čarobno Krupajsko vrelo. Namerno, reka baš kraj Milanovca pravi luk i ostavlja prostor za kuće i njive.

Milatovac - Žagubica

Seosko dvorište, Milatovac, Žagubica

Prateći reku, Milatovac se povukao s puta na kraj kotline, a reka je dobila ime. Moguće je da se jedno strašilo nađe u njujorškom muzeju MOMA.

Osanica i Osanička klisura

Najlepši dečiji osmeh u tradicionalnoj kolevci, Osanica, Žagubica

Osanica je autohtono vlaško selo. Ima Osaničku reku i klisuru - Prerast Kasonje. Zbog magije ili lepote, rekom i klisurom prolazi se bez obuće.

Ribare - Žagubica

Panorama sela Ribare, Žagubica

Ribare se zapetljalo s Mlavom. Gornja i Donja Mala izdelile se na manje mahale, tek da se niko ne snađe. Mir se može naći tek na Šupljaji.

Selište i Homoljska potajnica

Centar sela, Selište, Žagubica

Selište je van glavnih puteva. Moguće je da je baš zbog toga Homoljska potajnica odlučila da baš tu prepoznaje dobre ljude.

Sige - Žagubica

Reka Krupaja u centru sela Sige, Žagubica

Deo Siga smestio se kraj korita Krupaje. Za neke nije bilo mesta, pa je Krupaja napravila adu. Ni to nije dovoljno, pa se deo sela širi po brdu s pogledom.

Suvi Do - Žagubica

Seosko dvorište, Suvi Do, Žagubica

Suvi Do čine akvarelne slike: nijanse zelene. Akcenti su bele kuće. Ljudi, rođeni u selu, žele da Suvi Do sačuvaju od zaborava.

Vukovac - Žagubica

Seosko dvorište, Vukovac, Žagubica

Vukovac se često selio. Malo gore, malo dole, pa je zastao kraj Vukovačke reke. A kuće, sokaci i obala reke su birani akvarel motivi.

Žagubica i Vrelo Mlave

Ulica kralja Milana, Žagubica

Žagubica se nalazi na toboganu Petrovac - Bor, na Vrelu Mlave. Kad isprati Mlavu, širi se prema lipama u porti crkve. U Žagubici još uvek „Albus je odličan“.

Tajanstveni izvori, ponori i pećine, legende o hajducima, crna magija, pa bela magija, koja skida crnu magiju.