Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Bačinci

Železnička stanica Bačinci, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Bačinci

Železnička stanica Bačinci

 

Železnička stanica Bačinci

Železnička stanica Bačinci

 

Železnička stanica Bačinci

Železnička stanica Bačinci

 

Peron železničke sanice Bačinci

Peron železničke sanice Bačinci

 

Glavni ulaz u železničku stanicu Bačinci

Glavni ulaz u železničku stanicu Bačinci

 

Ulaz na železničku stanicu Bačinci

Ulaz na železničku stanicu Bačinci

 

Pružni prelaz na ulazu u železničku stanicu Bačinci

Pružni prelaz na ulazu u železničku stanicu Bačinci

 

Pružni prelaz na ulazu u železničku stanicu Bačinci

Pružni prelaz na ulazu u železničku stanicu Bačinci

 

 


Zahvaljujem se: