Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Laćarak

Železnička stanica Laćarak, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Laćarak

Železnička stanica Laćarak

 

Dolazni koloseci iz pravca Šida

Dolazni koloseci iz pravca Šida

 

Zgrada železničke stanice Laćarak

Zgrada železničke stanice Laćarak

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Železnička stanica Laćarak

Železnička stanica Laćarak

 

Stanični peroni

Stanični peroni

 

Odlazni koloseci ka Beogradu

Odlazni koloseci ka Beogradu

 

 


Zahvaljujem se: