Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Martinci

Železnička stanica Martinci, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Martinci

Železnička stanica Martinci

 

Put za stanicu

Put za stanicu

 

Železničarska zgrada

Železničarska zgrada

 

Dolazni koloseci iz pravca Šida

Dolazni koloseci iz pravca Šida

 

Stanični ulaz

Stanični ulaz

 

Zgrada železničke stanice Martinci

Zgrada železničke stanice Martinci

 

Stanični peroni

Stanični peroni

 

Stanična zgrada i železnički magacin

Stanična zgrada i železnički magacin

 

Stanični objekti: industrijski magacin, zgrada stanice i stanični klozet

Stanični objekti: industrijski magacin, zgrada stanice i stanični klozet

 

Stanični simboli: ime stanice, sat, zvono i klupa

Stanični simboli: ime stanice, sat, zvono i klupa

 

Odlazni koloseci u pravcu Beograda

Odlazni koloseci u pravcu Beograda

 

 


Zahvaljujem se: