Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Nova Pazova

Železnička stanica Nova Pazova, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Nova Pazova

Železnička stanica Nova Pazova

 

Panorama železničke stanice Nova Pazova

Panorama železničke stanice Nova Pazova

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Ručna skretnica

Ručna skretnica

 

Rekonstrukcija pruge u stanici Nova Pazova

Rekonstrukcija pruge u stanici Nova Pazova

 

Stanične zgrade i šine za rekonstrukciju pruge

Stanične zgrade i šine za rekonstrukciju pruge

 

Panorama železničke stanice Nova Pazova

Panorama železničke stanice Nova Pazova

 

Fasada zgrade železničke stanice - izgled prema gradu

Fasada zgrade železničke stanice - izgled prema gradu

 


Zahvaljujem se: