Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Kuzmin

Železnička stanica Kuzmin, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Kuzmin

Železnička stanica Kuzmin

 

Obnovljena zgrada železničke stanice Kuzmin

Obnovljena zgrada železničke stanice Kuzmin

 

Stara čuvarska kućica

Stara čuvarska kućica

 

Prilaz železničkoj stanici iz pravca Šida

Prilaz železničkoj stanici iz pravca Šida

 

Prilaz železničkoj stanici iz pravca Beograda

Prilaz železničkoj stanici iz pravca Beograda

 

Pružni prelaz

Pružni prelaz

 

Dvorište železničke stanice

Dvorište železničke stanice

 

Panorama železničke stanice Kuzmin

Panorama železničke stanice Kuzmin

 

 


Zahvaljujem se: