Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Ruma

Železnička stanica Ruma, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Ruma

Železnička stanica Ruma

 

Stara, parna lokomotiva ispred stanične zgrade

Stara, parna lokomotiva ispred stanične zgrade

 

Pružni signal

Pružni signal

 

Upravljački toranj na železničkoj stanici u Rumi

Upravljački toranj na železničkoj stanici u Rumi

 

Panorama železničke stanice u Rumi, pogled sa upravljačkog tornja

Panorama železničke stanice u Rumi, pogled sa upravljačkog tornja

 

Komandni pult železničke stanice u Rumi

Komandni pult železničke stanice u Rumi

 

Peroni i stanična zgrada

Peroni i stanična zgrada

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Peron železničke stanice Ruma

Peron železničke stanice Ruma

 

Lepa klupa na staničnom peronu

Lepa klupa na staničnom peronu

 

Vodonapojni toranj za parne lokomotive

Vodonapojni toranj za parne lokomotive

 

Stanične zgrade

Stanične zgrade

 

Ručna skretnica broj 21. na stanici u Rumi

Ručna skretnica broj 21. na stanici u Rumi

 

Ručna skretnica broj 23. na stanici u Rumi

Ručna skretnica broj 23. na stanici u Rumi

 

Automatska skretnica broj 14.

Automatska skretnica broj 14.

 

Istrošeni pružni pragovi

Istrošeni pružni pragovi

 

Materijal za popravku pruge

Materijal za popravku pruge

 

Panorama železničke stanice u Rumi

Panorama železničke stanice u Rumi

 


Zahvaljujem se: