Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Putinci

Železnička stanica Putinci, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Putinci

Železnička stanica Putinci

 

Pružni prelaz nedaleko od železničke stanice Putinci

Pružni prelaz nedaleko od železničke stanice Putinci

 

Prilaz železničkoj stanici Putinci

Prilaz železničkoj stanici Putinci

 

Zgrada železničke stanice Putinci

Zgrada železničke stanice Putinci

 

Čekaonica i blagajna

Čekaonica i blagajna

 

Peroni železničke stanice Putinci

Peroni železničke stanice Putinci

 

Staza do staničnih perona

Staza do staničnih perona

 

Stanične zgrade

Stanične zgrade

 

Panorama železničke stanice Putinci

Panorama železničke stanice Putinci

 

Prilaz stanici

Prilaz stanici

 

Stanična zgrada, pogled sa ulice

Stanična zgrada, pogled sa ulice

 


Zahvaljujem se: