Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Bela Palanka

Železnička stanica Bela Palanka, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Bela Palanka

Železnička stanica Bela Palanka

 

Glavni ulaz u železničku stanicu Bela Palanka

Glavni ulaz u železničku stanicu Bela Palanka

 

Čekaonica i blagajna na železničkoj stanici Bela Palanka

Čekaonica i blagajna na železničkoj stanici Bela Palanka

 

Peron železničke stanice Bela Palanka

Peron železničke stanice Bela Palanka

 

Železnička stanica Bela Palanka

Železnička stanica Bela Palanka

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Železnička stanica Bela Palanka

Železnička stanica Bela Palanka

 

Stanični magacin

Stanični magacin

 

Stanični magacin

Stanični magacin

 

Skretnica broj 2. na stanici u Beloj Palanci

Skretnica broj 2. na stanici u Beloj Palanci

 

Dolazni koloseci iz pravca Niša

Dolazni koloseci iz pravca Niša

 

Ulazak u stanicu iz pravca Niša

Ulazak u stanicu iz pravca Niša

 

Okolina stanice

Okolina stanice

 

Okolina stanice

Okolina stanice

 

Odlazni koloseci prema Pirotu

Odlazni koloseci prema Pirotu

 

Pogled na železničku stanicu Bela Palanka iz pravca grada

Pogled na železničku stanicu Bela Palanka iz pravca grada

 


Zahvaljujem se: