Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Dimitrovgrad

Železnička stanica Dimotrovgrad na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Pogranična železnička stanica Dimitrovgrad

Pogranična železnička stanica Dimitrovgrad

 

Železnička stanica Dimitrovgrad

Železnička stanica Dimitrovgrad

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Peron na stanici u Dimitrovgradu

Peron na stanici u Dimitrovgradu

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Stanični objekti

Stanični objekti

 

Lokomotiva kargo voza u stanici u Dimitrovgradu

Lokomotiva kargo voza u stanici u Dimitrovgradu

 

Stanični magacini

Stanični magacini

 

Daljinski upravljana skretnica

Daljinski upravljana skretnica

 

Stanični signali

Stanični signali

 

Kanal za kontrolu kola

Kanal za kontrolu kola

 

Stanični objekti

Stanični objekti

 

Stanični koloseci

Stanični koloseci

 

Teretni vagoni u stanici Dimitrovgrad

Teretni vagoni u stanici Dimitrovgrad

 

Stanični magacin

Stanični magacin

 

Panorama stanice

Panorama stanice

 

Teretne kompozicije u stanici u Dimitrovgradu

Teretne kompozicije u stanici u Dimitrovgradu

 

Pružni signal

Pružni signal

 

Glavni ulaz na železničku stanicu Dimitrovgrad

Glavni ulaz na železničku stanicu Dimitrovgrad

 


Zahvaljujem se: