Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Crvena Reka

Železnička stanica Crvena Reka, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Zgrada železničke stanice u Crvenoj Reci

Zgrada železničke stanice u Crvenoj Reci

 

Pružni prelaz na ulazu u stanicu Crvena Reka

Pružni prelaz na ulazu u stanicu Crvena Reka

 

Železnička stanica Crvena Reka

Železnička stanica Crvena Reka

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Koloseci na stanici Crvena Reka

Koloseci na stanici Crvena Reka

 

Panorama železničke stanice Crvena Reka

Panorama železničke stanice Crvena Reka

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Železnički magacin

Železnički magacin

 

Mehanizam za podizanje i spuštanje rampe

Mehanizam za podizanje i spuštanje rampe

 

Sajle za spuštanje i podiznaje rampe

Sajle za spuštanje i podiznaje rampe

 

Panorama železničke stanice Crvena Reka

Panorama železničke stanice Crvena Reka

 

Skretnica i skretničarska kućica na uslasku u stanicu Crvena Reka

Skretnica i skretničarska kućica na uslasku u stanicu Crvena Reka

 

Ulazak u stanicu iz pravca Niša

Ulazak u stanicu iz pravca Niša

 

Skreničarska kućica

Skreničarska kućica

 

Skretnica broj 1. na ulazu u železničku stanicu Crvena Reka

Skretnica broj 1. na ulazu u železničku stanicu Crvena Reka

 


Zahvaljujem se: