Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Sukovo

Železnička stanica Sukovo na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Sukovo

Železnička stanica Sukovo

 

Ciglana u blizini stanice Sukovo

Ciglana u blizini stanice Sukovo

 

Stanični koloseci u Sukovu

Stanični koloseci u Sukovu

 

Železnički magacin

Železnički magacin

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Železnička stanica Sukovo

Železnička stanica Sukovo

 

Panorama železničke stanice Sukovo

Panorama železničke stanice Sukovo

 


Zahvaljujem se: