Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Činiglavci

Železnička stanica Činiglavci na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Činiglavci

Železnička stanica Činiglavci

 

Na putu za stanicu Činiglavci

Na putu za stanicu Činiglavci

 

Železnička stanica u Činiglavcima

Železnička stanica u Činiglavcima

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Dolazni kolosek u stanicu Činiglavci iz pravca Pirota

Dolazni kolosek u stanicu Činiglavci iz pravca Pirota

 

Panorama železničke stanice Činiglavci

Panorama železničke stanice Činiglavci

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Železnički objekat na stanici Činiglavci

Železnički objekat na stanici Činiglavci

 

Zgrada železničke stanice Činiglavci

Zgrada železničke stanice Činiglavci

 

Odlazni kolosek ka Dimitrovgradu

Odlazni kolosek ka Dimitrovgradu

 


Zahvaljujem se: