Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Crveni Breg

Železnička stanica Crveni Breg, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Crveni Breg

Železnička stanica Crveni Breg

 

Put do železničke stanice Crveni Breg

Put do železničke stanice Crveni Breg

 

Dolazni kolosek iz pravca Niša u stanicu Crveni Breg

Dolazni kolosek iz pravca Niša u stanicu Crveni Breg

 

Skretničarska kućica i skretnica broj 1. na uslasku u stanicu Crveni Breg

Skretničarska kućica i skretnica broj 1. na uslasku u stanicu Crveni Breg

 

Stanična zgradaCrveni Breg

Stanična zgrada Crveni Breg

 

Peron na stanici Crveni Breg

Peron na stanici Crveni Breg

 

Železnička stanica Crveni Breg

Železnička stanica Crveni Breg

 

Saobraćajna signalizacija na pružnom prelazu u blizini stanice Crveni Breg

Saobraćajna signalizacija na pružnom prelazu u blizini stanice Crveni Breg

 

Panorama železničke stanice Crveni Breg

Panorama železničke stanice Crveni Breg

 

Odlazni kolosek prema Pirotu

Odlazni kolosek prema Pirotu

 


Zahvaljujem se: