Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Crkvica

Železnička stanica Crkvica, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Crkvica

Železnička stanica Crkvica

 

Dolazni kolosek iz pravca Bele Palanke

Dolazni kolosek iz pravca Bele Palanke

 

Železnička signalizacija

Železnička signalizacija

 

Železnički objekti na stanici Crkvica

Železnički objekti na stanici Crkvica

 

Objekat pružnog poslovođe

Objekat pružnog poslovođe

 

Okolina železničke stanice Crkvica

Okolina železničke stanice Crkvica

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Železnička stanica Crkvica

Železnička stanica Crkvica

 

Čekaonica i blagajna na stanici u Crkvici

Čekaonica i blagajna na stanici u Crkvici

 

Železnički objekat na stanici u Crkvici

Stražarska kuća na stanici u Crkvici

 

Službeni telefon

Službeni telefon

 

Saobraćajna signalizacija na pružnom prelazu kod stanice Crkvica

Saobraćajna signalizacija na pružnom prelazu kod stanice Crkvica

 

Odlazni kolosek ka Pirotu

Odlazni kolosek ka Pirotu

 


Zahvaljujem se: