Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Belanovac

Železnička stanica Belanovac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Belanovac

Železnička stanica Belanovac

 

Put do železničke stanice Belanovac

Put do železničke stanice Belanovac

 

Peron železničke stanice Belanovac

Peron železničke stanice Belanovac

 

Panorama železničke stanice Belanovac

Panorama železničke stanice Belanovac

 

Odlazni kolosek u pravcu Pirota

Odlazni kolosek u pravcu Pirota

 


Zahvaljujem se: