Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama u Srbiji

Železnička stanica Brodica

Železnička stanica Brodica nalazi se na železničkoj pruzi Mala Krsna (93km) - Majdanpek (27km). Deonica pruge od Kučeva do Brodice, dužine 16km, puštena je u saobraćaj 29. novembra 1948. godine. Jedan od razloga za izgradnju ove deonice bila je mogućnost bržeg transporta ogrevnog drveta u Beograd. Pruga prati tok reke Pek i prolazi kroz nekoliko tunela.

Železnička stanica Brodica

Železnička stanica Brodica

Prve zgrade železničkih stanica u današnjoj Srbiji, krajem 19. veka, izgrađene su u stilu evropskih stanica. Za razliku od njih, stanice u Kaoni i Brodici, građene su krajem tridesetih godina 20. veka godine. Tadašnji arhitektonski stil uticao je da se odstupi od uobičajenih rešenja, pa su stanice u Kaoni i Brodici izgrađene u stilu tada aktuelnog i široko prihvaćenog modernizma.

Železnička stanica Brodica

Železnička stanica Brodica

Poslednjih godina stanicom najčešće prolaze kargo vozovi. Putnički saobraćaj sveden je na nekoliko polazaka na lokalnim linijama, pa se putnici na stanici retko sreću.

Železnička stanica Brodica

Železnička stanica Brodica

Panorama stanice Brodica

U sećanjima na nekadašnja putovanja vozom, dok se čekaju ukrštanja vozova, ili veza za nekuda, ostaju, između ostalog, prepoznatljivi četinari, stanične ograde, česme i sunčana popodneva.

Železnička stanica Brodica

Železnička stanica Brodica

Zimsko popodne na železničkoj stanici u Brodici

Železnička stanica Brodica

Peronski koloseci

Stanica Brodica nalazi se između stanica Voluja i Bosiljkovac ka Majdanpeku.

Železnička stanica Brodica

Kolosek ka železničkoj stanici Voluja

Železnička stanica Brodica

Kolosek u pravcu stanice Bosiljkovac

 


Zahvaljujem se: