Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama u Srbiji

Železnička stanica Mala Krsna

Železnička stanica Mala Krsna je čvorište na prugama Smederevo - Velika Plana, Smederevo - Požarevac i Topčider - Mala Krsna.

Železnička stanica Mala Krsna

Železnička stanica Mala Krsna

Železnička stanica Mala Krsna

Deonica Smederevo - Velika Plana otvorena je za saobraćaj 22. novembra 1886. godine. Korišćena je za transport materijala za izgradnju pruge Beograd - Niš, koja je puštena u saobraćaj 1884. godine. Prvobitni plan bio je, da se nakon završetka niške pruga, ova pruga demontirana. Međutim, to nije učinjeno, pa je pruga do danas sačuvana.

Kontrolni toranj

Kontrolni toranj

Kontrolni toranj

Pruga od Male Krsne do Požarevca, dužine 17km, puštena je u saobraćaj 1. decembra 1920. godine. I konačno, pruga Topčider - Mala Krsna, dužine 65km otvorena je za saobraćaj 1. juna 1924. godine.

Železnička stanica Mala Krsna

Panorama stanice

Zahvaljujući važnosti železničkog čvorišta Mala Krsna, izgrađen je kontrolni toranj, koloseci su rekonstruisani, a objekti su renovirani.

Železnička stanica Mala Krsna

Železnička stanica Mala Krsna

Stanični peron

Poslednjih godina broj putničkih polazaka i linija značajno je smanjen, a stanicom najčešće prolaze teretni - kargo vozovi.

Železnička stanica Mala Krsna

Železnička stanica Mala Krsna

Kargo vozovi u stanici Mala Krsna

Blagajna i čekaonica

Blagajna i čekaonica

Železnička stanica Mala Krsna

Glani ulaz u stanicu

 

 


Zahvaljujem se:

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković