Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Crna Trava - Crkva svetog Nikole

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi završena 1840. godine. Izgrađena je na temeljima nekadašnje crkve s kraja XVII veka.

Crna Trava - Crkva svetog Nikole

Crna Trava - Crkva svetog Nikole

Nekadašnja Crkva svetog Nikole, po nepotvrđenim podacima, sagrađena je krajem XVII veka. Ne zna se koliko dugo je postojala. Zna se, međutim, sasvim izvesno, da su je u tim nemirnim vremenima srušili Turci.

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Crna Trava - Crkva svetog Nikole

Kapija Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi

Kapija Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi

Stanovnici Crne Trave pokrenuli su 1832. godine inicijativu za podizanje nove crkve, na ruševinama nekadašnje crkve.

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Nakon dobijene dozvole od turskih vlasti, crkva je završena 1840. godine.

Unutrašnjost Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi

Unutrašnjost Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi

Po raspoloživim podacima, freske je uradila Ruskinja Evgenija Dolgova. Pretpostavlja se da je ispod sadašnjih fresadak još jedan sloj sa starijim fresaka. Do sada to nije potvrđeno.

Freske u Crkvi svetog Nikole u Crnoj Travi

Freske u Crkvi svetog Nikole u Crnoj Travi

Ikonostas je iz kasnijeg perioda.

Ikonostas u Crkvi svetog Nikole u Crnoj Travi

Noviji ikonostas u Crkvi svetog Nikole u Crnoj Travi

Crkva se nalazi na uzvišenju iznad Vlasine, preko puta centra Crne Trave.

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Pored crkve je znatno novija zvonara. Sagrađena je 1931. godine.

Zvonara i crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Zvonara i crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Na ploči, na zvonari, isklesano je da je zvonara poklon Milića Popovića, građevinara iz Crne Trave.

Ploča posvećena Miliću Popoviću, darodavcu zvonare

Ploča posvećena Miliću Popoviću, darodavcu zvonare

U porti crkve je nekoliko starih spomenika: spomenik svešteniku Jovanu M. Popoviću, preminulom 1930. godine i stariji spomenik, bez godine, posvećen Mileti Stojanoviću.

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Nekoliko spomenika staro je oko 150 godina. Posle toliko crnotravskih zima, ne čudi što su imena i podaci teško su čitljivi. Prepoznaje se nekoliko godina: 1863, 1886, ...

Stari spomenici u porti Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi

Stari spomenici u porti Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi

Nedaleko od ulaza u crkveno dvorište je gradsko groblje.

Kapija Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi i gradsko groblje

Kapija Crkve svetog Nikole u Crnoj Travi i gradsko groblje

Pogled na Crkvu svetog Nikole u Crnoj Travi

Pogled na Crkvu svetog Nikole u Crnoj Travi

Crkva i zvonara obnovljeni su pre petnaestak godina.

Zvonara i Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

Zvonara i Crkva svetog Nikole u Crnoj Travi

 

 


Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji