Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Zlatance, Crna Trava

Zlatance se, sa svojim mahalama, rasuo po livadama i šumarcima levo i desno od glavnog puta. Preko leta oživi, a zimi tek poneko ostane, da idućeg leta dočeka rođake i susede.

Put kroz Zlatance, Crna Trava

Put kroz Zlatance

Zlatance sam posetio u julu 2019. godine, putujući crnotravskim putevima - od sela do sela.

Zlatance se nalazi istočno od puta Crna Trava - Vlasina. Selo je rasutog tipa i sastoji se od 17-18 mahala. Neke od njih su: Zlatanci, Popadisci, Čauševi, Čurisci, Dubisci, Makinci, Vesinci, Golusci, Lulinci, Lepojinci, Slavkivci, Blatarci, Barkinci, Vujinci, Čukurusci, Strumićevi, Gornji Strumićevi.

Zlatance, mahala Golusci, Crna Trava

Zlatance, mahala Golusci

Zlatance je do polovine XX veka bilo relativno veliko, brdsko selo. Po popisu iz 1948. godine Zlatance je, u svojim mahalama imalo 576 stanovnika. Broj stanovnika, za razliku od drugih crnotravskih sela, smanjivao se iz godine u godinu vrlo pravilno: po 10-20 godišnje. Ovih dana, celu godine u seoskim mahalama provodi oko 50 stanovnika.

Očuvana seoska kuća, Zlatance, Crna Trava

Očuvana seoska kuća

U mahali Golusci

Prvi deo boravka u Zlatancu proveo sam u mahali Golusci.

Mahala se smestila na zaravan, a domaćinstva su se rasporedila oko nekoliko seoskih sokaka. Najveći broj starijih kuća redovno se održava. Često je u dvorištu, kraj stare kuće, izgrađena nova - nagoveštaj da ljudi planiraju da u selu provode više vremena.

Stara i nova seoska kuća, Zlatance, Crna Trava

Stara i nova kuća

Kuća u dvorištu primer je tradicionalne gradnje kuća od naboja. Preživela je mnogo decenija pa, bez obzira na trenutno stanje, verujem da će joj već idućeg leta biti vraćen nekadašnji izgled.

Seoska kuća od naboja, Zlatance, Crna Trava

Stara kuća od naboja (foto: Andrej Cvetković)

Leti mahale Zlatanca ožive. Vrate se ljudi, srede fasade i bašte i ništa ne govori da se u tim kućama živi samo leti.

Seoska kuća, Zlatance, Crna Trava

Seoska kuća (foto: Andrej Cvetković)

Starije seoske kuće pokazuju da su u mahali živeli imućniji satnovnici i dobri zidari.

Seoski sokak, Zlatance, Crna Trava

Seoski sokak u mahali Golusci

Mahala Golusci, Zlatance, Crna Trava

Kuća u mahali Golusci

Zlatance nije izuzetak u odnosu na ostala crnotravska sela. Čini se da u neka domaćinstva i još uvek lepe kuće vlasnici ređe dolaze.

Tradicionalna seoska kuća, Zlatance, Crna Trava

Tradicionalna seoska kuća

U mahali Blatarci

Mahale Zlatanca rasporedile su se, poput grozda, po livadama i brežuljcima  - levo i desno od glavnog seoskog puta. Do mahale Blatarci stiže se poljskim putem, koji prolazi preko i pored livada. Daleko od svakog saobraćaja i buke, pešačenje do Blatarca prija i pamti se.

Poljski put za mahalu Blatarce, Zlatance, Crna Trava

Poljski put za mahalu Blatarce

Letnja polja Zlatanca liče na impresionističke pejzaže i mogla bi se smestiti uz platna poznatih, svetskih majstora pejzaža.

Seoske livade, Zlatance, Crna Trava

Zelena polja Blatarca

Po priči naših domaćina, mahala Blatarci ima 24 kuće. Ovih dana, a cele godine, živi se samo u jednoj - tek da postoji neko, ko će idućeg proleća da sačeka rođake i susede.

Seoski sokak, Zlatance, Crna Trava

Sokak u mahali Bratarci (foto: Andrej Cvetković

U crnotravskim mahalama preovlađuje narodna, seoska arhitektura. Istovremeno, u svakoj od mahala naizlazim na raskošne kuće, koje bi mogle da se smeste u luksuzne delove naših gradova. Jedna od njih je predratna kuća iz 1931. godine, sa filigranskim inicijalima vlasnika na fasadi.

Predratna seoska kuća, Zlatance, Crna Trava

Predratna kuća iz 1931. godine

Retko je dvorište bez ambara. Jednostavnost konstrukcije i kombinacija materijala: kamen i drvo, deluju skladno i potpuno se uklapaju u okruženje.

Stari ambar, Zlatance, Crna Trava

Stari ambar

Poseban ritam panoramama crnotravskih mahala daju plotovi i tarabe.

Seosko domaćinstvo, Zlatance, Crna Trava

Seosko domaćinstvo

Retka su crnotravska sela bez potoka, izvora, zidanih i improvizovanih česmi. S obzirom da nema poljoprivrednih i industrijskih aktivnosti, potoci su čisti, a ekološki problemi ne postoje. Bar dotle, dok se ne pregrade za potrebe rušilačkih MHE i neukih energetičara.

Čist potok i seoski most, Zlatance, Crna Trava

Potok, koji je još uvek samo svoj

Potok sa pitkom vodom, Zlatance, Crna Trava

Potok sa pitkom vodom (foto: Andrej Cvetković)

Seoski most, Zlatance, Crna Trava

Seoski most i stari ambar (foto: Andrej Cvetković)

Dešava se da novoj kući ne smeta stogodišnji plot od kolja.

Stari plot, Zlatance, Crna Trava

Dvorište s novom kućom i stogodišnjim plotom (foto: Andrej Cvetković

Škola u Zlatancu

Škola u Zlatancu osnovana je 1935. godine. Nalazi se u mahali Budićevo. Đaka je nestalo pa je, posle pola veka rada, 1989. godine zatvorena. Školska zgrada je i ovih dana u sasvim dobrom stanju. Nakon prestanka s radom, u delu škole izvesno vreme je radila prodavnica.

Seoska osnovna škola, Zlatance, Crna Trava

Seoska škola, Zlatance, Crna Trava

Škola u Zlatancu, mahala Budićevo

Kako stići do sela

S obzirom da je selo rasutog tipa, tokom popodnevnog boravka video sam samo deo sela. Prvom prilikom voleo bih da dođem i do ostalih mahala i kuća. 

Skretanje za Zlatance, Crna Trava

Skretanje za Zlatance na putu Crna Trava - Vlasina

Ukoliko želite da posetite Zlatance, izaberite leto. Do sela se može stići od Crne Trave, preko Gornjeg Slavkovca. Do Zlatanca je 8km i 20 minuta vožnje. Kraći i bolji put je pravcem od Crne Trave prema Vlasini. Skretanje za selo je na 3. kilometru. Odatle, malo strmim putem, do sela je oko 5km i 10 minuta vožnje. Ukoliko se ide iz Vlasine, do skretanja za Zlatance je oko 8km i desetak minuta vožnje.

 

U Zlatancu žive dobri ljudi, dobrodošli ste!


Zahvaljujem se:

  • Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koje je finansijski podržalo projekat "Zaboravljena Srbija - poslednje godine crnotravskih sela".
    (Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS, koje je finansijskim sredstvima podržalo realizaciju projekta)
  • Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Odboru za selo, na podršci;
  • našim domaćinima Časlavu Nikoliću i Branku Nikoliću na gostoprimstvu i pričama o Zlatancu i mahalama Zlatanca i
  • ljudima iz Zlatanca, čije sam lepe plotove i kuće fotografisao, nadajući se da neće da mi zamere.