Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Mahala Popovi, Crna Trava

U mahali, ili selu Popovi živele su mnogočlane familije: Stojanovići, Ristići i Popovići. Ovih godina u mahali više nema ljudi, a istorija je ispisana na spomen-pločama i zidnim albumima.

Kuća porodice Stojanović u mahali Popovi, Crna Trava (foto: Andrej Cvetković

Kuća porodice Stojanović u mahali Popovi (foto: Andrej Cvetković)

Mahalu Popovi posetio sam u julu 2019, putujući u Bajince i Mlačište. 

Neposredno kraj puta je dom familije Popović. Članovi porodice Popović bili su graditelji, profesori Univerziteta, političari, lekari. Jedan od njih, Milentije Popović, između ostalog, bio je ministar u Vladi FNRJ i predsednik Savezne skupštine SFRJ. Ovih dana, ne računajući letnje vreme, u Popovima niko ne živi.

Kuća familije Popović i političara Milentija Popovića, Popovi, Crna Trava

Kuća familije Popović i političara Milentija Popovića

Tragične sudbine ljudi iz Popova

Putevi do crnotravskih sela i mahala uvek su bili brdoviti, uski, kaljavi i klizavi. To, međutim, ni jednoj okupatorskoj vojsci nije bila prepreka da dođu do njih, ubiju nedužne, opljačkaju i popale domove. Onda odu, pa se ponovo vrate - isti, ili neki drugi.

Tragična ratna sudbina nije mimoišla ni porodicu Popović. Milivoje Popović poginuo je 1945. godine, prilikom bekstva zatočenika jasenovačkog logora, koje se dogodilo 22. aprila 1945. godine. Imao je 21 godinu, a rat je u rodnim Popovima bio već davno završen.

U znak sećanja na stradalog sina, Evgenija Popović deo kuće poklonila je Narodnoj srpskoj omladini. U tom prostoru bila škola, koju su pohađali đaci iz obližnjih sela i mahala: Obradovci, Madžare, Babićevi, Stamenkovići, Sančekinci, Crvenkovci.

Deo kuće Popovića u kome je bila škola, Popovi, Crna Trava

Deo kuće Popovića u kome je bila škola

Kada prođe leto, u mahali Popovi nema ljudi. Ostaju samo kuće sa spomen-pločama, koje umesto domaćina govore o tragičnim sudbinama ovih porodica.  

Spomen-ploče na kući porodice Stojanović, mahala Popovi, Crna Trava

Spomen-ploče na kući porodice Stojanović u mahali Popovi

Natpisi na spomen-pločama, koje se nalaze na kući porodice Stojanović:

"U ovoj kući se rodio i živeo Aleksandar V. Stojanović "Vuzija", politički komesar Babičko-crnotravskog partizanskog odreda i organizator NOPA-a u Crnoj Travi. Ranjen u borbama protiv bugarskih fašista 4-II-1943 g. u Mlačištu od kojih posledica je umro 14-III-1943 g. 7 jula 1953 g. Sreski odbor Saveza boraca NOR-a Vlasotinci".

i natpis na desnoj strani:

"Ovo je kuća heroja. Tu su se rodili i živeli u slavnoj NOB-i za slobodu svoju junačku krv prolili: Vlada, Aleksandar, Radomir, Vatroslav, Cana, Ruska, Radmila, Nada, Vera i Tomislav. Slava ovim našim večno voljenim, milim i neumrlim junacima. 19. VII 1970. g. Opštinski odbor SUBNOR-a Crne Trave".

Na kući porodice Popović je još jedna spomen-ploča.

Spomen-ploča na kući porodice Popović, mahala Popovi, Crna Trava

"Za uspomenu na svoga sina partizana Milivoja Popovića učenika V god. realke
Rođen 10. IX 1924 g. poginulog pri begstvu iz Jasenovačko logora 1945. god. poklanjam ovu kuću Narodnoj srpskoj omladini Evgenija Popović"

Zidni album porodice Popović

Putujući srpskim selima uvek sam želeo da uđem u gostinjsku sobu svog domaćina. Iako svestan da je to nepristojno, da narušavam gostoprimstvo i privatnost novostečenih prijatelja, imao sam dobar razlog. U svakoj od tih soba, na samo nekoliko fotografija na zidu, ispričana je cela porodična istorija: od rođenja, venčanja, odlaska u vojsku, ili na studije. Na poslednjoj su ona devojka, ili mladić, sa prethodnih slika, koji u krilu drže unučad. 

Zahvaljujući gostoprimstvu našeg domaćina, dr Ljube Popovića, ušao sam u gostinjsku sobu porodice Popović i snimio nekoliko fotografija sa zidnog albuma.

Iz porodičnog albuma familije Popović, Popovi, Crna Trava

Iz porodičnog albuma familije Popović

Zidni album familije Popović, Popovi, Crna Trava

Iz porodičnog albuma familije Popović

Zidni album familije Popović, Popovi, Crna Trava

Iz porodičnog albuma familije Popović

Kako stići do Popova

Mahala Popovi udaljena je 2.5km od Crne Trave. Nalazi se na putu za Bajince i Mlačište, koji počinje kod crkve u Crnoj Travi.

 

Ukoliko dođete leti, imaće ko da vas dočeka. Dobrodošli ste!


Zahvaljujem se:

  • Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koje je finansijski podržalo projekat "Zaboravljena Srbija - poslednje godine crnotravskih sela".
    (Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS, koje je finansijskim sredstvima podržalo realizaciju projekta)
  • Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Odboru za selo, na podršci;
  • našem domaćinu, dr Ljubi Popoviću, na gostoprimstvu i pričama o Popovima i porodici Popović;
  • prijatelju Ranđelu Nikoliću (ili samo: Lale iz Broda), koji nas je ladom nivom proveo najneprohodnijim putevima do najskrivenijih crnotravskih sela i
  • ljudima iz Popova, koje nisam upoznao, a čije sam lepe plotove i kuće fotografisao, nadajući se da neće da mi zamere.