Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Mlačiške Meane, Crna Trava

Mlačiške Meane smestile su se na jedan od ogranaka Carigradskog druma. Meana i odmorišta više nema, ali sunčan, julski dan dovoljan je da se seoski sokaci zavole već na prvi pogled.

Centar Mlačiških Meana, Crna Trava

Centar Mlačiških Meana

Mahalu Mlačiške Meane posetio sam u julu 2019. godine, putujući crnotravskim putevima - od sela do sela.

Mlačiške Meane jedna su od mahala Mlačišta. Nalaze se na ogranaku nekadašnjeg Carigradskog druma, koji je vodio od Predejana ka Crnoj Travi. Mahala je dobila ime po odmorištima i meanama, koje su se tu nalazile.

Kada su se vremena promenila, nestala su konačišta i meane, ostalo je samo ime. Zahvaljujući centralnom položaju i pristupnim putevima, Mlačiške Meane postale su centar socijalnog i društvenog života okolnih sela i zaseoka. Sagrađena je škola, podignut je spomen-park posvećen borcima i ratnim žrtvama ovih sela.

Jedan julski dan u Mlačiškim Meanama

Mlačiške Meane zavole se već u prvom sokaku. Svako dvorište i svaka kuća su drugačiji.

Put u centru sela Mlačiške Meane, Crna Trava

Put u centru sela

Ovih dana, a tokom cele godine, u Mlačiškim Meanama živi samo dvočlana porodica Ilić. Međutim, kao i u ostalim crnotravskim selima, pojedine porodice, najčešće leti, vraćaju se u svoje kuće. Pokose travu, poprave ono što je zima pokvarila.

Lepo seosko domaćinstvo, Mlačiške Meane, Crna Trava

Lepo seosko domaćinstvo

Nažalost, postoje i kuće u koje davno niko nije došao. Neke od njih lepi su primeri vekovne, tradicionalne narodne gradnje. Čini se da bi bez primedbi mogle da dobiju "ekološki pasoš", koji nesebično i srećni uvozimo ovih dana iz "naprednih" zemalja. Ti isti, mogli bi ponešto i od nas da nauče o gradnji domova od prirodnih materijala: naboj od zemlje i pleve, gredice i kolje ...

Seoska kuća od naboja, Mlačiške Meane, Crna Trava

Seoska kuća od naboja

U crnotravskom kraju dešava se da od kuće ostane samo kameni temelj, a bivšu kuću, tek da se ne zaturi, obeleži breza.

Kameni temelj nekadašnje kuće, obeležen brezom, Mlačiške Meane, Crna Trava

Kameni temelj nekadašnje kuće, obeležen brezom

U jednom od sokaka, svedoci dugovečnosti i starosti domaćinstva su plot i stari panj. Bilo bi zanimljivo da je moguće prebrojati godove.

Ponegde su ostali samo poslednji zid bivše kuće i deo plota, Mlačiške Meane, Crna Trava

Stari plot i stogodišnji panj

Ponegde su ostali samo poslednji zid bivše kuće i deo plota ...

Poslednji zid jedne kuće, Mlačiške Meane, Crna Trava

Poslednji zid jedne kuće

... kojih možda već sledećeg leta neće biti.

Poslednji zid jedne kuće, Mlačiške Meane, Crna Trava

Poslednji zid jedne kuće, Mlačiške Meane, Crna Trava

Da li će poslednji zid kuće dočekati sledeće leto?

Škola u Mlačiškim Meanama

Škola se nalazi u centru sela. Pohađali su je đaci iz Pažara, Mlačišta, Bajinaca i drugih okolnih mahala. Već sedamdesetih godina prošlog veka broj dece značajno se smanjio. Poslednji đaci su u njoj školsku godinu završili 1974. godine.

Mlačiške Meane, Crna Trava

Škola u Mlačiškim Meanama

Veličina školske zgrade govori da je nekada u ovim selima bilo mnogo dece.

Škola, Mlačiške Meane, Crna Trava

Školsko dvorište

Ovih dana školska zgrada još uvek je u dobrom stanju i brzo bi mogla ponovo da se koristi - kad bi bilo đaka.

Škola, Mlačiške Meane, Crna Trava

Školska zgrada ovih dana

Spomen-park

U crnotravskim selima istorija se ne zaboravlja baš tako lako i brzo. Malo oronuo, spomen-park iz sedamdesetih još uvek svedoči o mlačiškim borcima protiv fašizma, istovremeno čuvajući i tužne uspomene na nedužne žrtve svih mogućih ratova, vođenih u ovim krajevima, počev od balkanskih ratova.

Spomenik Aleksandru M. Sinadinoviću, Mlečiške Meane, Crna Trava

Spomenik Aleksandru M. Sinadinoviću

Kao i obično, spiskovi žrtava, počev od 1912, pa dalje, dugi su, a ista prezimena još više uvećavaju tragediju mlačiških familija.

Spomenik žrtvama ratova 1912-1918, Mlačiške Meane, Crna Trava

Spomenik žrtvama ratova od 1912, pa do 1945. godine

U parku je i bista narodnog heroja Sinadina Milenovića.

Spomenik narodnom heroju Sinadinu Milenoviću, Mlačiške Meane, Crna Trava

Spomenik narodnom heroju Sinadinu Milenoviću

Kako stići do sela

Iako su Mlačiške Meana mala mahala, nisam prošao svim sokacima. Prvom prilikom voleo bih da dođem i do ostalih kuća. 

Ukoliko želite da posetite selo, izaberite leto - livade su u punom cvetu, po dvorištima ima ljudi. Lep je sunčan, zimski dan, ali nije sigurno da je seoski put od Crne Trave preko Bajinaca prohodan. Do Mlačiških Meana može se stići iz Predejana (20km i 35 minuta vožnje), ili iz Crne Trave (12km i 30 minuta vožnje).

 

U Mlačiškim Meanama žive dobri ljudi, dobrodošli ste!


Zahvaljujem se:

  • Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koje je finansijski podržalo projekat "Zaboravljena Srbija - poslednje godine crnotravskih sela".
    (Stavovi autora teksta i fotografija nužno ne izražavaju stavove Ministarstva kulture i informisanja RS, koje je finansijskim sredstvima podržalo realizaciju projekta)
  • Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Odboru za selo, na podršci;
  • našim domaćinima, porodici Ilić na gostoprimstvu i pričama o Mlačiškim Meanama i okolnim mestima;
  • prijatelju Ranđelu Nikoliću (ili samo: Lale iz Broda), koji nas je ladom nivom proveo najneprohodnijim putevima do najskrivenijih crnotravskih sela i
  • ljudima iz Mlačiških Meana, koje nisam upoznao, a čije sam lepe plotove i kuće fotografisao, nadajući se da neće da mi zamere.