Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Glibovac

Železnička stanica Glibovac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Glibovac

Železnička stanica Glibovac

 

Stanična blagajna i čekaonica

Stanična blagajna i čekaonica

 

Peron železničke stanice Glibovac i dolazni koloseci iz pravca Mladenovca

Peron železničke stanice Glibovac i dolazni koloseci iz pravca Mladenovca

 

Peron na ulasku u stanicu iz pravca Mladenovca

Peron na ulasku u stanicu iz pravca Mladenovca

 

Okolina železničke stanice u Glibovcu

Okolina železničke stanice u Glibovcu

 

Istrošeni drveni pružni pragovi

Istrošeni drveni pružni pragovi

 


Zahvaljujem se: