Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Mladenovac

Železnička stanica Mladenovac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Mladenovac

Železnička stanica Mladenovac

 

Železnička stanica Mladenovac

Železnička stanica Mladenovac

 

Peron železničke stanice Mladenovac

Peron železničke stanice Mladenovac

 

Stanična čekaonica

Stanična čekaonica

 

Stanični koloseci i vodonapojnik za parne lokomotive

Stanični koloseci i vodonapojnik za parne lokomotive

 

Vodonapojnik za parne lokomotive na železničkoj stanici u Mladenovcu

Vodonapojnik za parne lokomotive na železničkoj stanici u Mladenovcu

 

Stara ručna skretnica

Stara ručna skretnica

 

Složena, stara mehanička skretnica

Složena, stara mehanička skretnica

 

Stara mehanička skretnica

Stara mehanička skretnica

 

Nova skretnica

Nova skretnica

 

Servisna kola

Servisna kola

 

Peroni i stanična zgrada

Peroni i stanična zgrada

 

Istrošeni pružni pragovi i rizla za popravku postroja koloseka

Istrošeni pružni pragovi i rizla za popravku postroja koloseka

 

Stanični magacin na železničkoj stanici u Mladenovcu

Stanični magacin na železničkoj stanici u Mladenovcu

 

Stanični magacin

Stanični magacin

 

Panorama železničke stanice Mladenovac

Panorama železničke stanice Mladenovac

 


Zahvaljujem se: