Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Rabrovac

Železnička stanica Rabrovac, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Rabrovac i dolazni kolosek iz pravca Mladenovca

Železnička stanica Rabrovac i dolazni kolosek iz pravca Mladenovca

 

Železnička stanica Rabrovac

Železnička stanica Rabrovac

 

Pružni prelaz kraj stanice

Pružni prelaz kraj stanice

 

Odlazni kolosek prema Smederevskoj Palanci

Odlazni kolosek prema Smederevskoj Palanci

 


Zahvaljujem se: