Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Vlaško Polje

Železnička stanica Vlaško Polje, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Vlaško Polje

Železnička stanica Vlaško Polje

 

Fasada stanične zgrade prema peronima

Fasada stanične zgrade prema peronima

 

Blagajna i čekaonica u stanici Vlaško Polje

Blagajna i čekaonica u stanici Vlaško Polje

 

Izlaz na peron

Izlaz na peron

 

Peron i odlazni kolosek prema železničkoj stanici Mladenovac

Peron i odlazni kolosek prema železničkoj stanici Mladenovac

 

Putnički voz u stanici

Putnički voz u stanici

 

Nekadašnji tipski stanični klozet

Nekadašnji tipski stanični klozet

 

Istrošeni, drveni pružni pragovi

Istrošeni, drveni pružni pragovi

 

Seosko dvorište s perunikom, Bajinci, Crna Trava

Lepa zgrada železničke stanice u Vlaškom Polju

 


Zahvaljujem se: