Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Kusadak

Železnička stanica Kusadak, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Kusadak

Železnička stanica Kusadak

 

Peron železničke stanice Kusadak

Peron železničke stanice Kusadak

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Kargo voz na železničkoj stanici u Kusatku

Kargo voz na železničkoj stanici u Kusatku

 

Peron i kargo voz u stanici

Peron i kargo voz u stanici

 

Teretni vagon

Teretni vagon

 

Prilazni put do stanice

Prilazni put do stanice

 

Zgrada železničke stanice Kusadak

Zgrada železničke stanice Kusadak

 

Okolina železničke stanice Kusadak

Okolina železničke stanice Kusadak

 


Zahvaljujem se: