Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Velika Plana

Železnička stanica Velika Plana, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Panorama železničke stanice u Velikoj Plani

Panorama železničke stanice u Velikoj Plani

 

Železnička stanica Velika Plana

Železnička stanica Velika Plana

 

Glavni ulaz u stanicu Velika Plana

Glavni ulaz u stanicu Velika Plana

 

Blagajna i čekaonica na stanici u Velikoj Plani

Blagajna i čekaonica na stanici u Velikoj Plani

 

Putnici na peronu

Putnici na peronu

 

Putnički voz ulazi u stanicu

Putnički voz ulazi u stanicu

 

Obavezni detalji: stanični sat i zvona

Obavezni detalji: stanični sat i zvona

 

Železnička stanica Velika Plana

Železnička stanica Velika Plana

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Stari vodotoranj za napajanje parnih lokomotiva

Stari vodotoranj za napajanje parnih lokomotiva

 

Prepoznatljivi stari vodotoranj za napajanje parnih lokomotiva

Prepoznatljivi stari vodotoranj za napajanje parnih lokomotiva

 

Teretna kompozicija u stanici

Teretna kompozicija u stanici

 

Teretna kompozicija u stanici

Teretna kompozicija u stanici

 

Kargo kompozicija u železničkoj stanici Velika Plana

Kargo kompozicija u železničkoj stanici Velika Plana

 

Seosko dvorište s perunikom, Bajinci, Crna Trava

Vozovi u stanici

 

Kargo voz s kontejnerima

Kargo voz s kontejnerima

 

Cisterne za prevoz goriva

Cisterne za prevoz goriva

 

Stanični objekti

Stanični objekti

 

Napušteni stanični objekat

Napušteni stanični objekat

 

Stanični magacin

Stanični magacin

 

Železnička stanica Velika Plana

Železnička stanica Velika Plana

 


Zahvaljujem se: